Werkzaamheden Hemelsley Sittard

De weg, de trottoirs en een deel van het groen in de Hemelsley zijn toe aan een opknapbeurt. Samen met de bewoners en ondernemers hebben we de nieuwe inrichting besproken en nu kan gestart worden met de uitvoering.

Begin december hebben gecommuniceerd dat de werkzaamheden aan de Hemelsley 8 januari van start gaan. 

In de tussentijd heeft op een kruising in dit gebied echter een gruwelijk verkeersdrama plaatsgevonden. In de namiddag van 20 december kregen we het vreselijke nieuws van het ongeval op de Tudderenderweg. Bij dit ongeval kwam de 11-jarige Dani om het leven. We willen in geen geval aan dit verdrietige nieuws voorbijgaan. Daarom leek het ons gepast om nogmaals te berichten over de start van de werkzaamheden op 8 januari en over hoe wij dat (in overleg met de familie) uitvoeren met respect voor de situatie.  

Herdenkingsplek Dani

Op de plaats waar het ongeval gebeurde, is een herdenkingsplek voor Dani ontstaan. Vele bloemen en knuffels markeren deze plaats. In overleg met de familie van Dani is besloten dat we de herdenkingsplek in stand houden tot en met 7 januari. Op maandag 8 januari worden de blijken van medeleven door de medewerkers van team Wijkbeheer van de gemeente weggehaald. Dit staat los van de start van de werkzaamheden. Voor de start van de werkzaamheden is het namelijk niet nodig. Uit respect voor de nabestaanden en betrokkenen starten de werkzaamheden op de plaats van de herdenkingsplek op een later moment dan gepland.

Veiligheid tijdens werkzaamheden

Tijdens werkzaamheden is er altijd aandacht voor de veiligheid op en rondom de wegen waaraan we werken. Ook voor kruispunten en oversteekplaatsen. Dit doen we volgens veiligheidsregels die voor alle werkzaamheden gelden.