Nieuws uit het college: De Tuinman kan op veel hulp rekenen

De gemeente heeft veel taken en verantwoordelijkheden, maar één van de meest in het oog springende is het “beheer en onderhoud van de openbare ruimte”. Dat zijn bijvoorbeeld wegen en parkeerplaatsen, maar ook perken, plantsoenen, groenstroken, geheime tuinen, parken en bermen. In Sittard-Geleen noemen we deze openbare plekken: De Tuin van iedereen. 

Kent u de Tuinman al? Dit enthousiaste personage staat symbool voor al die tientallen mensen die zich inzetten voor onze openbare ruimte. Maar de Tuinman is vooral in het leven geroepen om gemeente en inwoners met elkaar in verbinding te brengen. De Tuinman vertelt u wat we doen, waarom we dat doen, hoe we dat doen en wanneer. Maar daarnaast heeft de Tuinman nog een belangrijke taak: hij luistert naar inwoners. Hij haalt meningen en ideeën op. 

Nieuws uit het college quote Leon Geilen de tuin is van ons allemaal

In de praktijk

In 2016 begonnen we met een nieuwe aanpak. Vanuit het idee dat iedereen recht had op hetzelfde, werd ook overal min of meer hetzelfde gedaan. Wethouder Geilen is blij met deze andere aanpak: “Nu kunnen we veel beter inspelen op specifieke situaties en wensen. Zo zijn er heel veel dingen tot stand gekomen vanuit inwonersparticipatie; van pluktuinen, speelveldjes en fitnesstoestellen in de buitenlucht tot insectenhotels. Ook zijn er inwoners die groenstroken adopteren of geveltuintjes aanleggen. Op steeds meer plekken in onze gemeente maken stenen plaats voor groen en veranderen saaie grasvelden of braakliggende terreinen in ecologische tuinen en ontmoetingsplekken.” 

Klaar voor de toekomst

Toen het huidige college van start ging, heeft de raad een aantal ambities vastgelegd voor de periode tussen 2022 en 2026. Eén daarvan is het uitwerken van een groenagenda. Voor de gemeenteraad is dit een belangrijk thema. De Tuinman heeft een belangrijke rol om deze ambities waar te maken. Wilt u meer weten over het werk van de Tuinman, tips over wat u zelf kunt doen of subsidiemogelijkheden? Kijk dan op de pagina van de Tuinman. Of volg hem via FacebookLinkedIn, of Instagram.

Wethouder Leon Geilen
wethouder.leongeilen@sittard-geleen.nl