De Week van de Veiligheid in Sittard-Geleen

“Veiligheid is iets waar we allemaal samen aan kunnen werken”
We blikken terug op vorige week die in het teken stond van veiligheid.

Van 9 tot 15 oktober was de Week van de veiligheid. Wat waren er leuke, interessante activiteiten en ontmoetingen! Veiligheidsrondes door de wijk, leerlingen van het DaCapo college die door het spelen van een spel bewust werden gemaakt van het online gedrag en de gevolgen daarvan, een bijeenkomst ‘Digitale veiligheid’ voor senioren in het Wijksteunpunt Gelderhof, een bijeenkomst voor evenementenorganisatoren over veiligheid en evenementen, de ondermijningsbus die door onze gemeente tourde. Dat en nog veel meer! Wilt u alle activiteiten en nieuwtjes van de Week van de Veiligheid nog eens nalezen? Dat kan via het liveblog.

Een greep uit de reacties van deelnemers en organisators van activiteiten

Kennissessie ‘Events en Veiligheid’

Evenementenorganisatie Geleen Calling:

“Wij waren aanwezig bij de kennissessie ‘Events en veiligheid’. Deze avond was erg nuttig en het thema is actueler dan ooit. Een heldere en deskundige uitleg door het veiligheidsbureau ‘Event Safety Institute’. Gelukkig in het 15- jarige bestaan van Geleen Calling nog geen incident meegemaakt. Dat willen we ook zo houden. Daarom gaan we met de input van deze avond nog eens kritisch kijken naar hoe wij onze zaken (veilig) hebben georganiseer, stichting Geleen Calling."

Afbeelding bijeenkomst evenementen

Themabijeenkomst 'ondermijning in de wijk'

Wendy Duijts, gebiedsregisseur Zowonen:

"Ik was aanwezig bij de themabijeenkomst ‘ondermijning in de wijk’. Er was een mooie afwisseling tussen de verschillende methoden die gepresenteerd werden. Deze methoden gingen over het leren herkennen van ondermijning. Interessant om verschillende invalshoeken te leren kennen."

Veiligheidsronde bij Maaslandpark in Sittard

Een inwoner Sittard-Geleen:

“Ik denk dat het een goed initiatief is om een veiligheidsronde te organiseren”. Het was leuk om de wijkagent te leren kennen en buurtpreventie heeft zich tijdens de ronde goed weten te promoten. De opkomst van buurtbewoners geeft aan dat veiligheid een thema is dat leeft en dat er in de omgeving op het gebied van veiligheid wat aan de hand is. Ik hoop dat er een volgende keer niemand meer komt, want dat zou betekenen dat er in de buurt ook geen problemen meer worden ervaren. Veiligheid gaat de mensen nu eenmaal aan het hart. Opvallend vond ik ook dat de bij de buurt bekende problematieken minder goed bekend zijn bij veiligheidspartners.”

Afbeelding veiligheidsronde Maaslandpark

Bovenstaande ervaringen maken duidelijk hoe belangrijk deze activiteiten zijn. Maar veiligheid is niet alleen in een bepaalde week een belangrijk onderwerp. We werken het hele jaar aan een veilige stad en samenleving. Samen met partners, maar zeker met onze inwoners en ondernemers. Meer weten over waar wij aan werken en wat u zelf kunt doen? Kijk dan eens op www.sittard-geleen.nl/veiligheid

Samen naar 100% veilig, doet u ook mee? 

Wist u dat?  

  • Op woensdagmiddag 25 oktober van 13.00 tot 15.00 uur een Glazen Huis op de Markt in Geleen (naast de fontein) staat waar Bureau Drugszaken en medewerkers van de gemeente u meer kunnen vertellen over de hennep- en synthetische drugswereld.
  • We op 25 oktober voor ondernemers in Sittard-Geleen een speciale bijeenkomst  over ondermijning organiseren. Bent u ondernemer in Sittard-Geleen en nog niet aangemeld voor deze Kiek Oet bijeenkomst? Doe dat dan alsnog.

    Aanmelden Kiek-Oet bijeenkomst 
  • We voor organisatoren van evenementen in onze stad nog twee workshops organiseren: een workshops risicoanalyse (16 januari 2024) en een workshop met als thema veiligheidsplan (27 februari 2024) voor evenementenorganisatoren.


Aanmelden workshops

  • We in verschillende wijken buurtpreventieteams hebben. Een buurtpreventieteam is een groep inwoners die het initiatief neemt voor een veilige(re) en sociale wijk. Wilt u meer weten over buurtpreventie? Of wilt u lid worden van het buurtpreventieteam in uw wijk? Kijk dan op deze webpagina..