Laatste nieuws

 • Sittard-Geleen maakt kunst van afvalinzameling met het Art Bins Project

  27 mei 2024 Onthulling-afvalbak-Art Bin

  De gemeente Sittard-Geleen gaat het probleem van zwerfafval te lijf met een kleurrijke aanpak: het Art Bins Project. Dit bijzondere initiatief, een samenwerking tussen HutsSpot en de gemeente Sittard-Geleen, zorgt ervoor dat afvalbakken worden omgetoverd tot ware kunstwerken.

  Lees verder

 • Minister Adriaansens onthult Haantje van Buchten als afronding Operatie Bottleneck

  27 mei 2024 Onthulling-Haantje-van-Buchten-2

  Minister Adriaansens (Economische Zaken) onthulde vandaag (maandag 27 mei) het Haantje van Buchten bij de oprit Holtum-Noord van de snelweg A2. Ze deed dit samen met de wethouders Yvonne Salvino (Economie) en Andries Houtakkers (Cultuur) van Sittard-Geleen.

  Lees verder

 • Raadsvergadering 30 mei

  27 mei 2024 Raadzaal-Sittard-Geleen-raadsvergadering

  Op donderdag 30 mei vergadert de gemeenteraad. U kunt de vergadering live volgen in audio en video. Of kijk deze op een later moment terug.

  Lees verder

 • Sittard-Geleen sluit 2023 positief af

  24 mei 2024 Eurobiljetten-en-calculator

  Het college van B&W van Sittard-Geleen heeft de jaarrekening 2023 aan de gemeenteraad aangeboden. Gemeente Sittard-Geleen sluit het jaar 2023 af met een positief resultaat van 15,3 miljoen euro. Het overschot wordt vooral veroorzaakt door autonome ontwikkelingen en incidentele middelen die in december werden ontvangen voor taken die doorschuiven naar 2024.

  Lees verder

 • Actie Groene Bon hervat

  24 mei 2024 Groene-bon-mei 2024

  De actie met de Groene Bonnen wordt hervat. De actie werd in februari gepauzeerd nadat was ontdekt dat door een systeemfout geen geld meer beschikbaar was voor de Groene Bonnen die nog in omloop waren.

  Lees verder

 • Gratis parkeren tijdens koopzondagen in Sittard

  23 mei 2024 Sittard-mei-2021

  Vorige maand heeft de gemeenteraad van Sittard-Geleen besloten om de rest van dit jaar geen parkeergelden te heffen tijdens de wekelijkse koopzondag. Vanaf zondag 26 mei is het parkeren in het centrum van Sittard op koopzondagen daarom gratis. Ook in de parkeergarages.

  Lees verder

 • Ronde 22 mei

  22 mei 2024 Raadzaal-Sittard-Geleen-ronde-vergaderingen

  Op woensdag 22 mei is er een ronde vergadering. Dit is de voortzetting van de ronde van donderdag 16 mei. U kunt deze live volgen in audio en video of op een later moment terugkijken.

  Lees verder

 • Warmtenet Zuid-Limburg weer een stap dichterbij

  21 mei 2024 Leiding warmtenet

  Tien gemeenten in Zuid-Limburg, de Provincie Limburg en Enpuls Warmte Infra (dochteronderneming Enexis) besluiten voor de zomer of zij starten met de derde fase voor de ontwikkeling van het Warmtenet Zuid-Limburg (WZL). WZL moet er in de toekomst voor zorgen dat tienduizenden woningen en bedrijven in Zuid-Limburg duurzaam en betaalbaar aardgasvrij worden gemaakt.

  Lees verder

 • Koninklijke Onderscheiding voor Jac Vrancken uit Geleen

  21 mei 2024 Uitreiking-KO-Vrancken

  Op 20 mei kreeg Jac Vrancken uit Geleen een koninklijke onderscheiding. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

  Lees verder

 • Rectificatie bericht maaibeleid

  17 mei 2024 Maaibeleid

  We zien veel reacties en vragen bij een bericht over het maaien van gazons in onze gemeente. Met dit bericht hebben we ten onrechte de indruk gewekt dat het maaibeleid in de hele gemeente is aangepast, dat is echter zeker niet het geval. Daarom lichten we het bericht graag toe.

  Lees verder

 • Startsein nieuwe groene en duurzame inrichting parkeerplaats Evertsenstraat

  17 mei 2024 Evertsenstraat-wethouder-Geilen-voor-bouwbord

  Op vrijdag 17 mei gaf wethouder Leon Geilen het startsein voor de nieuwe inrichting van de parkeerplaats aan de Evertsenstraat in Geleen. De nieuwe parkeerplaats wordt groener, goed bereikbaar en duurzaam ingericht. Inwoners hebben met ons meegedacht over het ontwerp van de nieuwe inrichting.

  Lees verder

 • Maak kennis met De Zonnebloem Jong

  16 mei 2024 De-Zonnebloem-Tineke-Jaspers

  De Zonnebloem Westelijke Mijnstreek heeft sinds september een jongerenafdeling: de Zonnebloem Jong. De afdeling is er voor jongeren tussen de 18 en 35 met een lichamelijke beperking.

  Lees verder

 • Oekraïense inwoners willen heel graag Nederlands leren

  16 mei 2024 Taalles-voor-Oekrainers

  Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne vangen wij mensen uit dat land op. Zij krijgen van de gemeente de kans om Nederlands te leren. Vanaf april zijn vier taalgroepen gestart in Geleen en Sittard, met taallessen op A1-niveau. We spelen hiermee in op de grote vraag naar professionele taallessen.

  Lees verder

 • Handbalvisie: samen sterk voor de toekomst

  15 mei 2024 Handbalvisie-Frans-Perey

  De Handbalvisie Westelijke Mijnstreek is op 12 mei gepresenteerd aan alle handbalverenigingen in de Westelijke Mijnstreek. De visie is gericht op het sterker maken van de verenigingen en het verbeteren van samenwerking, over gemeentegrenzen heen.

  Lees verder

 • Nieuws uit het college: De Tuinman kan op veel hulp rekenen

  15 mei 2024 Nieuws-uit-het-college-De-Tuinman

  De gemeente heeft veel taken en verantwoordelijkheden, maar één van de meest in het oog springende is het “beheer en onderhoud van de openbare ruimte”. Dat zijn bijvoorbeeld wegen en parkeerplaatsen, maar ook perken, plantsoenen, groenstroken, geheime tuinen, parken en bermen.

  Lees verder

 • Aanvang sloop OCI pand voor nieuwbouw Vidar

  15 mei 2024 Sloop-OCI-gebouw

  Op dinsdag 14 mei trapten wethouder Judith Bühler en wethouder Leon Geilen de sloop af van het voormalige OCI pand aan de Mijnweg in Geleen. De sloop is naar verwachting medio september afgerond. Begin mei is het ontwerpteam aan de slag gegaan voor het ontwerp van de nieuwbouw voor participatiebedrijf van de Westelijke Mijnstreek Vidar die op deze locatie gerealiseerd zal worden.

  Lees verder

 • Kademuren Geleenbeek ingestort – Onderzoek van start

  14 mei 2024 Geleenbeek-kademuur-13-mei-2024

  De kademuur langs de Geleenbeek in Sittard is recentelijk ingestort, wat heeft geleid tot een gezamenlijke actie van Waterschap Limburg en de gemeente Sittard-Geleen om de oorzaak te achterhalen.

  Lees verder

 • De tijgermug, wat kunt u daartegen doen?

  13 mei 2024 Aziatische-tijgermug-Foto-Anders-Lindström

  In 2023 werden 2.300 meldingen gedaan over de tijgermug. Gelukkig was het slechts 20 keer echt een tijgermug. Maar dat is nog 20 keer te veel. Want de tijgermug is gevaarlijk voor de gezondheid van mensen. De tijgermug houdt van water dat stil staat. Daar legt ze haar eitjes in. Wat kunt u doen?

  Lees verder

 • Presentatie Handbalvisie Westelijke Mijnstreek

  13 mei 2024 Handbal - foto

  De gemeente Sittard-Geleen heeft samen met de gemeente Beek het initiatief genomen tot het vormgeven van een gezamenlijke visie voor handbal in de Westelijke Mijnstreek. In nauwe samenwerking met handbalverenigingen V&L, HV BFC, HV Sittardia en SSTL (Stichting Stimulering Tophandbal Limburg) is gewerkt aan een handbalvisie die de basis vormt voor verdere ontwikkelingen in de regio.

  Lees verder

 • Opvang CNO-locatie Zürichstraat Sittard stopt per 12 juni 2024

  08 mei 2024 Crisisnoodopvang-Sittard

  Op 12 juni 2023 opende de tijdelijke Crisisnoodopvang (CNO) aan de Zürichstraat in Sittard voor de duur van één jaar. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de afbouw en de sluiting van de CNO. Dit conform de afspraak met de gemeente Sittard-Geleen.

  Lees verder

 • Gemeente Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen sluiten pact Studentenhuisvesting Zuid-Limburg

  08 mei 2024 Ondertekening-Studentenpact-door-Leon-Geilen

  Voor de doorontwikkeling van de groeiende kennisindustrie in Zuid-Limburg is voldoende en goede studentenhuisvesting van groot belang. De gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen zoeken hierbij de samenwerking op.

  Lees verder

 • Tuintips en advies op maat voor uw tuin? Meet ook mee!

  08 mei 2024 Pientere-Tuinen-mei-2024

  Heeft u ook het artikel in Nummer 1 gelezen over onze gemeente als Slimme Stad? ‘Slimme Stad’ betekent dat we nieuwe, digitale technieken en gegevens gebruiken om nieuwe dingen te ontwikkelen. Maar ook om bestaande problemen op een andere manier op te lossen.

  Lees verder

 • Stembureauleden gezocht!

  07 mei 2024 Stemmen-rood-potlood

  Op 6 juni 2024 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Om de verkiezing goed te laten verlopen, zijn we nog op zoek naar stembureauleden. Iets voor u? Meld u aan!

  Lees verder

 • Verkenning opvang asielzoekers in Sittard-Geleen

  03 mei 2024 Aankondiging-spreidingswet

  Er zijn in ons land te weinig opvangplekken voor asielzoekers. Het Rijk neemt daarom verschillende maatregelen. Eén daarvan is de invoering van de Spreidingswet. Met de nieuwe wet hebben gemeenten een wettelijke taak in de opvang van asielzoekers. De wet is bedoeld om per 1 juli 2025 te zorgen voor voldoende structurele opvangplekken, verspreid over het hele land. Gemeenten moeten locaties beschikbaar stellen voor asielopvang.

  Lees verder

 • Nieuws uit het college: gemeente blij met groene schoolpleinen

  03 mei 2024 Nieuws-uit-het-college-Yvonne-Salvino-groene-schoolplein

  Een groen schoolplein, waar kinderen in de praktijk kunnen leren, hoe mooi is dat? Bij Integraal Kindcentrum Loedoes in Hoogveld ervaren de leerlingen elke dag hoe leuk het is om buiten te leren. Op de speelplaats kunnen ze spelen, ontdekken en leren op de nieuwe groene gebieden. De speelplaats heeft onder meer een verkeersplein en avonturenpad en veel paadjes en verstopplekken.

  Lees verder

 • Controles horeca Geleen-Centrum

  30 april 2024 Foto bij artikel (1)

  Op donderdag 25 april hebben wij controles uitgevoerd bij horecaondernemers in Geleen- Centrum. Bij deze horecacontroles werkten onze toezichthouders samen met de politieagenten van de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM).

  Lees verder

 • Dodenherdenking zaterdag 4 mei

  Dodenherdenking-4-mei

  Op 4 mei staan we samen stil bij onze vrijheid en herdenken we de oorlogsslachtoffers. Er vinden in de gemeente diverse, openbare herdenkingsplechtigheden plaats. Bekijk hier een overzicht.

  Lees verder

 • Reparaties aan asfalt in heel Sittard-Geleen

  30 april 2024 Reparaties-aan-asfalt-Sittard-Geleen

  Begin mei start aannemer Kurvers met repareren van het asfalt. Op meer dan 700 plekken in heel Sittard-Geleen!

  Lees verder

 • Speld van verdienste vrijwilligers IVN Born-Land van Swentibold

  30 april 2024 UItreiking Speld van verdienste echtpaar Duwel

  Burgemeester Hans Verheijen heeft op 29 april een gemeentelijke onderscheiding uitgereikt aan Arno Duwel en aan Marry Duwel-Netten. Zij ontvingen een Speld van verdienste.

  Lees verder

 • Meer bewoners meten mee in de Proeftuin Zeeheldenbuurt

  29 april 2024 Proeftuin Zeeheldenbuurt-2

  Onze gemeente doet nu precies één jaar mee aan het Pientere Tuinenproject. Dit project verzamelt gegevens in tuinen om eigenaren specifieke tuintips en advies op maat te geven. Dit doen we op steeds meer plekken om onze gemeente klimaatbestendiger te maken.

  Lees verder

 • Lintjesregen 2024 Sittard-Geleen

  26 april 2024 Lintjestaxi-2-2024

  Op vrijdag 26 april vond traditiegetrouw de lintjesregen plaats. Dit is altijd op de laatste werkdag vóór Koningsdag. Burgemeester Hans Verheijen heeft aan negen inwoners een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Twee van hen zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en zeven tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

  Lees verder