Wet en regelgeving

De gemeente neemt haar besluiten op basis van de wet- en regelgeving van de Europese Unie, het Rijk en andere overheden.

Zoek regelingen van de gemeente Sittard-Geleen op overheid.nl.

Alle gemeentes, waterschappen en provincies zijn per 1-1-2011 wettelijk verplicht om al hun regelgeving op overheid.nl te publiceren. Via onderstaand formulier kunt u zoeken op overheid.nl in de regelgeving van de gemeente Sittard-Geleen. U kunt ook zoeken op een deel van een woord. Als u bijvoorbeeld iets zoekt over precariobelasting, volstaat de zoekterm 'precario*'.

 
 
 

(Zoek met de datum van vandaag om alleen nu geldende regelgeving te vinden.)
 

 
Meer zoekopties vindt u op overheid.nl.

 

Raadsinformatiesysteem

Meer informatie over de besluitvorming van de vastgestelde regelgeving van de gemeente Sittard-Geleen kunt u vinden in ons Raads Informatie Systeem (MijnBabs). Op deze aparte website bevinden zich de agenda, vergaderstukken en notulen van de gemeenteraad. Deze zijn openbaar en te raadplegen door in te loggen op het raadsinformatiesysteem.

Gebruik daarbij de volgende inloggegevens:

  1. Site: sittardgeleen
  2. Emailadres: burger
  3. Wachtwoord: burger

Regelgeving van andere overheden

Decentrale regelgeving (ook andere gemeenten, provincies en waterschappen)
Regelgeving van het Rijk
Regelgeving van de Europese Unie

Vragen en opmerkingen?

Neem contact op met Klant Contact Centrum van de gemeente Sittard-Geleen.