Grensinfopunt Maastricht

Het Grensinfopunt is opgezet om inwoners en bedrijven in de grensregio beter te informeren over de mogelijkheden en kansen die Europa biedt.

Grensinformatiepunt Maastricht

Provincie Limburg heeft  samen met de Euregio Maas-Rijn en 7 gemeenten een realisatieovereenkomst voor het Grensinfopunt Maastricht getekend.

Zij vinden het belangrijk dat burgers en bedrijven informatie krijgen over de mogelijkheden en kansen die Europa biedt. In de grensregio’s van de Europese Unie is Europa voor burgers geen theorie maar dagelijkse werkelijkheid.
Vooral op het gebied van sociale zekerheid, lonen, belastingen, ziektekosten, gezinsbijdragen, pensioenen en dergelijke kunnen problemen ontstaan die de grensoverschrijdende mobiliteit belemmeren. Grensgangers en ondernemers in de Euregio (die over de grenzen heen wonen en/of werken) kunnen zich in zo’n geval wenden tot het Grensinfopunt voor hulp. De (potentiële of voormalige) grensganger wordt rechtstreeks geholpen door de specialisten van de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst.

Er bestaan al enkele grensinfopunten die nauw met elkaar samenwerken langs de Duits-Nederlandse en Belgische grenzen. Zo is er een hechte samenwerking tussen het grensinfopunt in Maastricht met het grensinfopunt Aken / Eurode (Kerkrade/Herzogenrath).

Meer informatie is te vinden op https://grenzinfo.eu/emrm/nl/