Onze partners

Hier vindt u een overzicht van organisaties en stichtingen die mogelijk ook handig zijn voor u als (startend) ondernemer.

Ondernemersorganisaties

Organisaties en stichtingen waar u advies en ondersteuning kunt vragen en waarbij u zich kunt aansluiten als (startend) ondernemer.

Stichting Bedrijven Sittard-Geleen

Wilt u als ondernemer meedenken en bijdragen aan het verbeteren van het ondernemersklimaat in Sittard-Geleen? Stichting Bedrijven Sittard-Geleen (BSG) is een ondernemersvereniging die opkomt voor de belangen van ondernemers. Samen met lokale en regionale partners werken zij aan een stabiel ondernemersklimaat in de gemeente Sittard-Geleen.

Compound Group

Het behouden en waar mogelijk versterken van het vestigings- en ondernemersklimaat van bedrijventerreinen is het doel van Compound Group. Zij onderhouden contact met bijvoorbeeld de gemeente en de politie. Compound Group werkt samen met een zogenaamde Parkmanager. Deze persoon is het eerste aanspreekpunt voor vragen en meldingen voor de bedrijventerreinen. De Parkmanager van de bedrijventerreinen in Sittard-Geleen is Gabrielle Zink.

Centrummanagement

Bent u gevestigd in één van de twee stadscentra van de gemeente, dan kunt u zich aansluiten bij het centrummanagement Geleen of Sittard. Zij behartigen uw belangen en denken mee over ontwikkelingen in de centra o.a. op het gebied van evenementen, veiligheid en promotie

Hulp van specialisten 

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel (KvK) biedt kennis, informatie en inspiratie voor ondernemers aan. U krijgt informatie en advies door de KvK, Belastingdienst, RVO.nl, CBS, UWV en andere overheidsorganisaties. Meer informatie vindt u op

StartersCentrum Limburg

Wilt u als ondernemer een vliegende start maken? Het StartersCentrum Limburg biedt starters in Limburg gratis ondersteuning en begeleiding met een volledig en compleet dienstenaanbod. Meer informatie of een afspraak maken? 

IMK Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf 

Heeft u een financieel klankbord nodig voor eventueel herstel en groei van uw bedrijf? Het IMK helpt u de juiste keuzes te maken. Een eerste advies en contact is meestal gratis.

Streetwise

Streetwise is er voor nieuwe ondernemers die zich willen vestigen in het kernwinkelgebied van de gemeente Sittard-Geleen. 

Vidar 

Bent u op zoek naar personeel of wilt u werk uitbesteden? Vidar helpt werkgevers op het gebied van werving en selectie, subsidies en regelingen, inclusief bedrijfsadvies en social return. Vidar beschikt over een divers bestand van werkzoekenden. Dit zijn veelal mensen met een korte of een wat langere afstand tot de arbeidsmarkt. Denk aan jongeren, 50-plussers, statushouders en mensen met een arbeidsbeperking. Maar ook werkzoekenden uit de grensregio’s (België of Duitsland). Laat u verrassen door de veelzijdigheid en talenten van onze kandidaten. Ook als u werk wilt uit besteden, gaat Vidar graag met u het gesprek aan. 

Werkgeversservicepunt Zuid-Limburg

Bent u ondernemer in Zuid-Limburg, dan is WerkgeverServicepunt Zuid-Limburg hét startpunt als u vragen heeft over de arbeidsmarkt. Als ondernemer kunt u hier kosteloos gebruik van maken. WSP Zuid-Limburg ondersteunt u op het gebied van personeelszaken en de bijbehorende wet- en regelgeving. Dit gebeurt snel, deskundig en kosteloos. Het WSP Zuid-Limburg werk samen met gemeenten, opleidingsinstituten en diverse andere partijen.

Ondernemersklankbord

Bent u starter, wilt u uitbreiden, onderzoekt u de markt, kan uw organisatie beter of overweegt u bedrijfsopvolging? Ondernemers uit het MKB kunnen gebruik maken van een persoonlijk klankbordtraject door een adviseur van Stichting Ondernemersklankbord. Dit is een landelijk netwerk met meer dan 300 adviseurs en één van de grootste, onafhankelijke non-profitorganisaties.  

Zelfstandigenloket Maastricht

Bent u zelfstandige en heeft u niet genoeg inkomen om van te leven? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor bijstand voor zelfstandigen. Het zelfstandigenloket Maastricht helpt u hiermee verder.

Innoveren

LIOF

LIOF is er voor elke Limburgse MKB’er met een innovatief idee, een businessplan of een financieringsvraag. Maar ook voor de ondernemer die zich in Limburg wil vestigen. U krijgt een advies op basis van de speerpunten van het LIOF die richten zich op innoveren, samenwerken
en investeren. Het LIOF heeft een groot netwerk en veel kennis over financieringsvormen. Mee-investeren behoort ook tot de mogelijkheden. 

Ondernemen over de grens

Grensinfopunt

Bent u ondernemer in de Euregio? Het Grensinfopunt helpt u met vragen over sociale zekerheid, lonen, belastingen, ziektekosten, gezinsbijdragen, pensioenen en andere grensoverschrijdende zaken. U wordt direct geholpen door de specialisten van de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst.