Organisatie

 • Ambtelijke organisatie

  De gemeentelijke organisatie bestaat uit twee directieleden, vijf clusters en 30 teams.

 • Vacatures

  Hier vind je alles over werken bij de gemeente Sittard-Geleen: vacatures, stages en de organisatie. Let op: vacatures op uitzendbasis vind je op de website(s) van het betreffende uitzendbureau.

 • Samenwerkingsverbanden

  Sittard-Geleen zet stevig in op het versterken van (regionale) samenwerking. Deze samenwerking is zowel gericht op het verbeteren van de bedrijfsvoering als ook op de internationale concurrentiepositie van Zuid-Limburg. Er wordt samengewerkt met andere overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en anderen.

 • Gemeenschappelijke Regelingen / Register

  Bijna elke gemeente werkt samen met andere gemeenten in de regio. Dat gebeurt op verschillende manieren en op verschillende terreinen.

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

 • Dwangsom bij te laat beslissen

  Als de gemeente te laat een beslissing neemt op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing, kunt u recht hebben op een dwangsom.

 • Integriteitsschending; Melding

  De gemeente Sittard-Geleen verlangt van haar ambtenaren, maar ook van haar bestuurders, integer handelen. De ambtenaar/bestuurder gaat zorgvuldig en verantwoordelijk om met de bevoegdheden, middelen en informatie waarover hij beschikt. Als u een vermoeden heeft van niet integer gedrag dan vragen wij u dat te melden.