Organisatie

 • Ambtelijke organisatie

  De gemeentelijke organisatie wordt aangestuurd door een directie en teammanagement. De opgaven waar we als gemeente voor staan, zijn ondergebracht in 24 teams.

 • Vacatures

  Als er een vacature beschikbaar is kun je solliciteren bij de gemeente voor een baan of stage.

 • Samenwerkingsverbanden

  Sittard-Geleen werkt samen met andere overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en anderen.

 • Gemeenschappelijke Regelingen / Register

  Bijna elke gemeente werkt samen met andere gemeenten in de regio. Dat gebeurt op verschillende manieren en op verschillende terreinen.

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  Wanneer u schade heeft geleden waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

 • Dwangsom bij te laat beslissen

  Als de gemeente te laat een beslissing neemt op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing, kunt u recht hebben op een dwangsom.

 • Melding integriteitsschending

  De gemeente Sittard-Geleen verlangt van haar ambtenaren, maar ook van haar bestuurders, integer handelen.