Organisatie

 • Ambtelijke organisatie

  De gemeentelijke organisatie wordt aangestuurd door een directie en teammanagement. De opgaven waar we als gemeente voor staan, zijn ondergebracht in 24 teams.

 • Vacatures

  Op deze pagina vind je vacatures en informatie over het werken bij de gemeente Sittard-Geleen.

 • Samenwerkingsverbanden

  Sittard-Geleen werkt samen met andere overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en anderen.

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  Wanneer u schade heeft geleden waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

 • Dwangsom bij te laat beslissen

  Als de gemeente te laat een beslissing neemt op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing, kunt u recht hebben op een dwangsom.

 • Integriteit

  Onze burgers en ondernemers moeten kunnen vertrouwen op de Gemeente Sittard-Geleen als een integere overheidsorganisatie. Door integer te handelen - altijd, door iedereen, overal – doen we recht aan de belangen van de mensen in onze stad.