Financiën

  • Jaarrekening

    De jaarrekening is in feite de afsluiting van de (control)cyclus. De accountant controleert de jaarrekening en de gemeente ontvangt van de accountant een goedkeurende verklaring op rechtmatigheid en getrouwheid. In het jaarverslag leest u over de in een kalenderjaar gerealiseerde inkomsten, uitgaven en activiteiten.

  • Begroting

    De gemeenteraad van Sittard-Geleen maakt elk jaar een begroting. In deze begroting staat wat de gemeente in de stad wil bereiken en hoeveel geld daaraan kan en mag worden uitgegeven.