Financiën

  • Jaarrekening

    De jaarrekening is het financiële eindverslag van een jaar.

  • Begroting

    In de begroting staat wat de gemeente wil bereiken en hoeveel geld daaraan kan en mag worden uitgegeven.