Financiën

  • Begroting en jaarrekening

    In de begroting staat wat de gemeente wil bereiken en hoeveel geld daaraan kan en mag worden uitgegeven. De jaarrekening is het financiële eindverslag van een jaar.