College van Burgemeester en Wethouders

De gemeente Sittard-Geleen wordt bestuurd door een coalitie van gob, CDA, GroenLinks en de Stadspartij voor Sittard, Geleen en Born. De burgemeester en wethouders hebben ieder hun eigen portefeuille, de taken waar zij zich mee bezighouden. Ze zijn samen verantwoordelijk voor het beleid. Dat beleid ligt in hoofdlijnen vast in het coalitieakkoord. De gemeentesecretaris adviseert het college van burgemeester en wethouders.

Afbeelding burgemeester Hans Verheijen
Burgemeester Hans Verheijen

 

Afbeelding wethouder Pieter Meekels
Wethouder Pieter Meekels
(gob)

Afbeelding wethouder Andries Houtakkers
Wethouder Andries Houtakkers
(CDA)

Afbeelding wethouder Leon Geilen
Wethouder Leon Geilen
(gob)
 

Afbeelding wethouder Judith B├╝hler
Wethouder Judith Bühler
(CDA)

Afbeelding wethouder Kim Schmitz
Wethouder Kim Schmitz
(GroenLinks)


Afbeelding gemeentesecretaris Gert-Jan Kusters
Algemeen directeur/
Gemeentesecretaris
Gert Jan Kusters 

 

 

 

Meer informatie