College van Burgemeester en Wethouders

De gemeente Sittard-Geleen wordt bestuurd door een coalitie van gob, GroenLinks, DNA, VVD en PvdA. De burgemeester en wethouders hebben ieder hun eigen portefeuille, de taken waar zij zich mee bezighouden. Ze zijn samen verantwoordelijk voor het beleid. Dat beleid ligt in hoofdlijnen vast in het coalitieakkoord. De gemeentesecretaris adviseert het college van burgemeester en wethouders.

Burgemeester Sjraar Cox
Burgemeester Sjraar Cox

 

Wethouder Pieter Meekels
Wethouder Pieter Meekels
(gob)

Wethouder Leon Geilen
Wethouder Leon Geilen
(gob)

Wethouder Kim Schmitz
Wethouder Kim Schmitz
(GroenLinks)
 

Wethouder Jos Bessems
Wethouder Jos Bessems
(DNA)

Wethouder F. van Ballegooij
Wethouder
Felix van Ballegooij

(PvdA)

Wethouder E. Joosten
Wethouder Eefje Joosten
(VVD)

 

Wethouder Berry van Rijswijk
Wethouder Berry van Rijswijk
(gob)

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur Gert Jan Kusters
Algemeen directeur/
Gemeentesecretaris
Gert Jan Kusters

Meer informatie