College van Burgemeester en Wethouders

De gemeente Sittard-Geleen wordt bestuurd door een coalitie van gob, CDA en de Stadspartij voor Sittard, Geleen en Born. De burgemeester en wethouders hebben ieder hun eigen portefeuille, de taken waar zij zich mee bezighouden. Ze zijn samen verantwoordelijk voor het beleid. Dat beleid ligt in hoofdlijnen vast in het coalitieakkoord. De gemeentesecretaris adviseert het college van burgemeester en wethouders.

Afbeelding Burgemeester-Hans-Verheijen-2022
Burgemeester Hans Verheijen

 

Afbeelding wethouder Pieter Meekels
Wethouder Pieter Meekels
(gob)

Afbeelding wethouder Andries Houtakkers
Wethouder Andries Houtakkers
(CDA)

Afbeelding wethouder Leon Geilen
Wethouder Leon Geilen
(gob)
 

Afbeelding wethouder Judith B├╝hler
Wethouder Judith Bühler
(CDA)

Afbeelding Algemeen directeur / Gemeentesecretaris-John-Heesen
Gemeentesecretaris / 
Algemeen directeur 
John Heesen

Meer informatie