College van Burgemeester en Wethouders

Het College van Burgemeester en Wethouders voert de besluiten van de gemeenteraad uit. Het College voert ook wetten en regelingen van het Rijk en de provincie uit (medebewind). Het College is verder verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en de organisatie.

De burgemeester en wethouders hebben ieder hun eigen taakgebied (portefeuille). De wethouder komt op voor de belangen van zijn of haar taakgebied. De gemeente Sittard-Geleen wordt bestuurd door een coalitie van de partijen gob en CDA.
De gemeentesecretaris adviseert het College van Burgemeester en Wethouders.

Burgemeester Hans Verheijen
Burgemeester
Hans Verheijen


Openbare Orde en
Veiligheid, samenwerking
in de (Eu-)regio en externe
betrekkingen

Wethouder Leon Geilen 
Wethouder
Leon Geilen 
(gob)

Stedelijke ontwikkeling,
Omgevingsbeleid, Mobiliteit
en Leefomgeving

Wethouder Judith Bühler
Wethouder
Judith Bühler
 (CDA)

Middelen, Participatie
en Bestaanszekerheid

Yvonne Salvino-Meijer
Wethouder Yvonne
Salvino-Meijer
 (gob)

Economie, Onderwijs,
Arbeidsmarkt,
Communicatie en
Dienstverlening

Wethouder Andries Houtakkers
Wethouder
Andries Houtakkers
 (CDA)

Stadsmarketing, Sport,
Cultuur en Evenementen

Wethouder Ivo Tillie
Wethouder
Ivo Tillie
 (gob)

Duurzaamheid, Klimaat,
Landschapsontwikkeling,
Jongeren en Gezondheid

Gemeentesecretaris /  Algemeen directeur  John Heesen
Gemeentesecretaris / 
Algemeen directeur 
John Heesen
   

Meer informatie