Klacht, bezwaar en beroep

U vindt dat een medewerker van de gemeente u onjuist heeft behandeld. Of: het gemeentebestuur heeft in uw ogen een fout besluit genomen. Wat doet u dan en hoe doet u dat? Wat is het verschil tussen een klacht, een bezwaar en beroep?

 • Klacht indienen

  Bent u ontevreden over het gedrag van een medewerker van de gemeente of bestuurder? Dan kunt u een klacht indienen.

 • Bezwaar maken

  Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. U kunt dan meestal bezwaar maken. Of bezwaar mogelijk is, staat in het besluit.

 • Melding integriteit

  De gemeente Sittard-Geleen verlangt van haar ambtenaren, maar ook van haar bestuurders, integer handelen.

 • Wob-verzoek

  U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Dit komt voort uit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het kan gaan om informatie over het beleid of uit andere documenten.

 • Zienswijze indienen

  Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een ontwerpbesluit van de gemeente. Voorbeelden zijn: ontwerp bestemmingsplannen en ontwerp omgevingsvergunningen. Over een ontwerpbesluit van de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de raad kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht. Deze mogelijkheid staat dan aangegeven onder de bekendmaking van het ontwerpbesluit