Perscentrum

Deze servicepagina's zijn bedoeld voor journalisten en andere medewerkers van nieuwsmedia.

 • Persvragen en -woordvoering

  Journalisten kunnen hun vraag telefonisch stellen via de perstelefoon. Tijdens kantooruren zijn de woordvoerders beschikbaar voor vragen over een specifieke portefeuille.

 • Nieuws- en persberichten

  Al onze nieuws- en persberichten vindt u terug op onze nieuwssite.

 • Collegebesluiten

  Ga naar het overzicht van de besluiten van het college van burgemeester en wethouders lezen.

 • Achtergrondinformatie

  Een overzicht van belangrijke dossiers, beleidsdocumenten, statistische gegevens etc.

 • Social media

  Een overzicht van onze social media accounts

 • Beeldmateriaal

  Het beeldmateriaal mag u met bronvermelding gebruiken bij publicaties.

 • Raadsinformatiesysteem

  Op deze aparte website bevinden zich de agenda, vergaderstukken en notulen van de gemeenteraad. Deze zijn openbaar en te raadplegen door in te loggen op het raadsinformatiesysteem.

 • Bekendmakingen

  Op overheid.nl en officielebekendmakingen.nl staan alle bekendmakingen van de gemeente Sittard-Geleen. Dat zijn bijvoorbeeld verordeningen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten.