Wonen en milieu

 • Afval

  Alles over de afvalinzameling in Sittard-Geleen.

 • Bouwen en verbouwen

  Overzicht van gemeentelijke producten & diensten rondom het thema bouwen en wonen.

 • Woonvisie: Toekomstbeeld voor wonen verandert

  De woningmarkt in onze gemeente verandert behoorlijk, onder meer door demografische ontwikkelingen als krimp en vergrijzing. Om ervoor te zorgen dat onze gemeente nu en in de toekomst een aantrekkelijke plek is om te wonen, is de woonvisie ‘Goed wonen in Sittard-Geleen’, opgesteld.

 • Openbare ruimte en natuur

  Openbare ruimte is de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Onder andere straten, pleinen en parken. Lees hier meer over onderhoud, meldingen en overlast.

 • Werk in uitvoering en projecten

  Overzicht van projecten in de stad en van werkzaamheden in en rond de gemeente. Sommige werkzaamheden hebben gevolgen voor het verkeer.

 • Buurt- en wijkplatforms

  In de gemeente Sittard Geleen zijn 28 platforms actief, die zich vrijwillig inzetten voor een leefbare en veilige buurt.

Meer onderwerpen

Uitgelicht