Wonen, milieu en duurzaamheid

 • Afval

  Het huishoudelijk afval in de gemeente Sittard-Geleen wordt opgehaald door RWM. RWM beheert ook de milieuparken. Veel afval kunt u gratis inleveren op de milieuparken. Heeft u vragen of opmerkingen over de afvalinzameling, neem dan contact op met RWM.

 • Bouwen en verbouwen

  Als u plannen heeft om te bouwen of verbouwen, zijn er zaken waar u rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld of u een vergunning nodig heeft, of er kabels en leidingen liggen. In sommige gevallen kunt u misschien een subsidie krijgen.

 • Werk in uitvoering en projecten

  Op diverse plekken in onze gemeente wordt aan de weg gewerkt. Vaak leveren wegwerkzaamheden hinder op voor het verkeer. Hieronder vindt u informatie over werkzaamheden die onlangs gestart zijn of binnenkort van start gaan.

 • Openbare ruimte en natuur

  Openbare ruimte, monumentale bomen, onderhoud, volkstuinen, jagen

 • Buurt- en wijkplatforms

  De gemeente werkt samen met wijkplatforms: groepen van betrokken wijkbewoners die weten wat er in een wijk gebeurt en wat belangrijk is voor de bewoners.

 • Duurzaamheid

  De gemeente Sittard-Geleen is druk bezig met het stimuleren van verduurzaming. Er wordt wereldwijd, ook in Sittard-Geleen, veel energie gebruikt en dus ook veel CO2 uitgestoten. Om de klimaatveranderingen tegen te gaan is het noodzakelijk om de CO2-uitstoot te verminderen. Gelukkig is energie besparen vaak erg gemakkelijk en elke besparing telt mee, voor het klimaat én voor uw beurs.

 • Vergunning tijdelijke verhuur woningen

  Leegstaande gebouwen zonder woonbestemming, zoals kantoorgebouwen, mogen 10 jaar als woonruimte worden verhuurd in plaats van 5 jaar. Dit voorkomt leegstand wanneer projecten door de economische crisis vertraging oplopen.

 • Openbare laadpalen

  Het aantal elektrische auto’s in onze gemeente groeit. Daarom zijn er de komende jaren veel extra laadpalen nodig. Niet alleen op de oprit bij mensen thuis en bij bedrijven, maar ook in de openbare ruimte, waar iedereen er gebruik van kan maken.

 • 5G in Sittard-Geleen

  Even een Whatsappje sturen. Een grappige video delen met een vriend. Of online vergaderen als je in het park zit. We zijn steeds vaker online en altijd bereikbaar. Privé, maar ook voor het werk. Niet alleen mensen gebruiken mobiele data. Ook apparaten werken via internet. Denk aan auto’s, slimme meters of alarmsystemen. Dus verbruiken we steeds meer mobiele data via de 3G- en 4G-netwerken. Tien keer meer zelfs dan vijf jaar geleden.

 • Glasvezel in heel Sittard-Geleen

  In onze gemeente wordt de komende jaren glasvezel aangelegd. De aanleg van glasvezel valt onder de Telecommunicatiewet. Dat betekent dat de aanleg van glasvezel in handen is van commerciële partijen die hun eigen glasvezelkabel aanleggen.

 • Belastingen voor inwoners

  Elke inwoner betaalt belasting aan de gemeente waar hij of zij woont. De gemeente gebruikt dit bedrag in de begroting om zaken te betalen waar alle inwoners voordeel van hebben. Dan gaat het bijvoorbeeld over uitkeringen, aanleg van wegen, groenonderhoud en openbare voorzieningen.

 • Klimaatadaptatie

  We merken steeds meer de gevolgen van de klimaatverandering. Er zijn steeds meer droge periodes, meer hevige buien en in de zomer steeds vaker hittegolven. Samen kunnen we maatregelen nemen tegen klimaatverandering.