Regels en beleid

 • Beleidsdocumenten en onderwerpen

  Een overzicht van diverse beleidsdocumenten en beleidsonderwerpen van de gemeente Sittard-Geleen staat op deze site onder 'Bestuur en organisatie'

 • Onderzoek, jaarverslagen, rapporten

  Bekijk hier bijvoorbeeld de statistische gegevens of lees de uitkomst van de ondernemerspeiling 2015

 • Wet en regelgeving

  De gemeente neemt haar besluiten op basis van de wet- en regelgeving van de Europese Unie, het Rijk en de decentrale overheden (provincies, gemeenten en waterschappen).

 • Belastingen

  Sinds 1 januari 2014 wordt de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen uitgevoerd door BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) te Roermond. Daar kunt u ook terecht voor alle informatie over belastingen.

 • Handboek en deelbeleid Reclame 2015

  Het gemeentebestuur van Sittard-Geleen wil de kwaliteit van de bebouwde omgeving en de openbare ruimte verbeteren. Dit maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Reclames beïnvloeden het stadsbeeld. Om de ruimtelijke kwaliteit te bevorderen heeft de gemeenteraad en het college reclamebeleid vastgesteld.

 • Bedrijfsafvalinzameling

  De gemeente zamelt voor burgers het afval in. Voor bedrijven en instellingen doet de gemeente dit niet.

 • Melding leegstand van winkelpand

  Bent u eigenaar van een winkelgebouw in het kernwinkelgebied van Sittard of Geleen? En staat dit gebouw langer dan 6 maanden leeg? Dan bent u verplicht om deze leegstand te melden bij de gemeente.