Belastingen voor ondernemers

Als ondernemer betaalt u gemeentelijke belastingen. Dit zijn: onroerende zaakbelastingen (ozb) voor niet-woningen, rioolheffing voor niet-woningen, precariobelastingen, reclamebelastingen, toeristenbelasting en bepaalde leges voor (zakelijke) vergunningen. Meer over de vergunningen leest u op de pagina Vergunningen voor ondernemers.

BsGW

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) int belastingen. Daar kunt u ook terecht voor alle informatie over belastingen.

Voor al uw vragen over heffing en invordering van gemeentelijke belastingen kunt u contact opnemen via de volgende kanalen:

Digitaal

Digitaal via www.bsgw.nl. Bezoek voor al uw vragen eerst het digitaal loket en regel uw belastingzaken online. De belastingenwebsite biedt u alle vragen en antwoorden over de gemeentelijke belastingen én een persoonlijke pagina. Via uw persoonlijke pagina kunt u online uw belastingzaken regelen zoals digitale formulieren invullen en uw bezwaar of uw reactie insturen op elk moment dat het u het beste uitkomt (log in via Digid).

Telefonisch

via de belastingtelefoon (088) 842 04 20.
Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.
Houd er rekening mee dat het druk kan zijn.
Reageer bij voorkeur via de belastingenwebsite, u kunt uw zaken dan regelen op elk moment dat u zelf wenst.

Schriftelijk

via Postbus 1271, 6040 KG Roermond.
Schriftelijk reageren kan uitsluitend via dit postadres.
Vermeld op alle correspondentie altijd uw burgerservicenummer (BSN) én het aanslagnummer.

Persoonlijk

Persoonlijke dienstverlening aan de balie is mogelijk, echter adviseren wij voor dienstverlening van BsGW om eerst contact op te nemen via de website, de telefoon of per brief.
Wilt u uw vraag toch persoonlijk stellen, dan kan dat alleen op het adres van BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen,
Kerkeveldlaan 2, 6042 JX Roermond.
Het kantoor van BsGW is geopend op maandag t/m donderdag van 08.30-17.00 uur en op vrijdag van 08.30-12.00 uur.

OZB voor ondernemers

Als ondernemer betaalt u OZB zowel als eigenaar als gebruiker van een bedrijfspand.  De afgelopen weken hebben we vaak de vraag gehoord of de OZB voor ondernemers niet verlaagd kan worden, om ze door deze moeilijke corona-tijd heen te helpen. Hoe zeer we die vraag ook begrijpen, en hoe sympathiek het ook klinkt: financieel gezien is het onmogelijk.

Het is bij wet geregeld dat we voor alle ondernemers in een gemeente hetzelfde percentage OZB-belasting moeten vragen. Dus de grote chemie bedrijven betalen hetzelfde percentage als de plaatselijke winkelier met een kleine winkel in de binnenstad. Dit probleem hebben we al in Den Haag aangekaart. Als we de OZB voor ondernemers verlagen, moeten we dat dus voor álle ondernemers doen.

Nog afgezien van het feit dat de grootste bedrijven, die het minste last hebben van Corona, daar vooral voordeel van hebben, zou zo’n maatregel zorgen voor een enorm tekort op onze begroting. En dan zou onze begroting nooit goedgekeurd worden, omdat we dan niet voldoende geld hebben om zaken als uitkeringen, wegen of openbaar groen te betalen. Daarnaast is de vraag gekomen of gebruikers OZB moeten betalen indien ze gesloten waren door Corona. Ja, ook indien u gesloten was door Corona krijgt u een aanslag voor de gebruikersheffing. Bepalend is of u gebruik had kunnen maken van het onroerend goed, de omstandigheid dat u niet open kon vanwege Corona verandert dit niet.

Rioolheffing

De rioolheffing is een bestemmingsbelasting, dit betekent dat alle opbrengsten uit de rioolheffing gebruikt worden voor de kosten van waterbeheer. De term “rioolheffing” dekt de lading dan ook niet meer. De taken zijn namelijk in de loop van de jaren breder geworden, vroeger zorgde de gemeente met name voor het afvoeren van het afvalwater. De afgelopen jaren zijn de taken voor het hemelwater en het grondwater groter geworden.

In Sittard-Geleen betaalt de eigenaar van een perceel de rioolheffing. Huurders betalen dus geen rioolheffing aan de gemeente, uw verhuurder kan deze kosten wel bij u in rekening brengen. 

Precariobelasting

In Sittard-Geleen wordt precariobelasting in rekening gebracht voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Als u dus gebruik maakt van de gemeentegrond voor bijvoorbeeld een terras, dan wordt precariobelasting in rekening gebracht. De hoogte van de precariobelasting is afhankelijk van de grootte van het terras of de standplaats.

De precariobelasting is een algemene belasting, de opbrengsten zijn dan ook vrij besteedbaar voor de gemeente. Opbrengsten worden bijvoorbeeld gebruikt voor het betalen van de uitkeringen, aanleg van wegen, groenonderhoud en openbare voorzieningen zoals de zwembaden en bibliotheek.  

Vanwege de coronacrisis hoeven ondernemers in 2022 net als in 2021 geen precariobelasting te betalen over terrassen. 

Reclamebelasting

In Sittard-Geleen wordt reclamebelasting in rekening gebracht voor het hebben van openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.  Dit geldt alleen voor de vastgestelde gebieden, grofweg centrum Geleen en Sittard. 

De belasting is afhankelijk van de grootte van de reclame-uiting. 

De reclamebelasting is een algemene belasting, de opbrengsten zijn dan ook vrij besteedbaar voor de gemeente. Wij gebruiken de inkomsten voor de financiering van centrummanagement Geleen en Sittard. 

Vanwege de coronacrisis hoeven ondernemers in 2022 net als in 2021 geen reclamebelasting te betalen. 

Toeristenbelasting

In Sittard-Geleen wordt toeristenbelasting in rekening gebracht als mensen die niet in de gemeente ingeschreven zijn hier tegen betaling verblijven in bijvoorbeeld een hotel,  pension of op de camping.  De gemeente ontvangt namelijk van het Rijk een bedrag per inwoner, voor toeristen ontvangt de gemeente geen geld, terwijl toeristen ook profiteren van de openbare ruimte zoals het onderhoud van de wegen. 

De toeristenbelasting wordt bepaald aan de hand van het aantal overnachtingen. 

Zelf uw gemeentelijke belastingen berekenen

Als ondernemer in de gemeente Sittard-Geleen betaalt u gemeentelijke belastingen. Met de Lokale Lastenmeter Sittard-Geleen kunt u berekenen hoe hoog deze belastingen zijn.

Weet u precies waarvoor u betaalt? De lokale lastenmeter geeft u inzicht in uw gemeentelijke lasten. U kunt zelf berekenen hoeveel u aan lokale lasten kwijt bent, bijvoorbeeld als de WOZ-waarde van uw bedrijfspand in het afgelopen jaar gestegen is of als u verhuisd bent binnen de gemeente.

Volledig inzicht in lokale lasten

De lokale lastenmeter laat op elk moment op eenvoudige wijze zien wat u betaalt aan lokale lasten en waarvoor u precies betaalt. Door de WOZ-waarde bij het invullen te verhogen of juist te verlagen, ziet u meteen de invloed op het te betalen bedrag. Weten of u kunt besparen op uw afval? Ga naar de lokale lastenmeter en ontdek of u kunt besparen. Door het aantal ledigingen te veranderen ziet u meteen het effect op de kosten.
Naast inzicht in de belastingtarieven binnen de eigen gemeente is het mogelijk om te vergelijken met andere gemeenten.

Zo werkt het:

  • U berekent uw gemeentelijke belastingen met de lokale lastenmeter aan de hand van uw situatie;
  • U kunt berekenen wat u moet betalen als uw woonsituatie verandert of als u binnen de gemeente verhuist;
  • U kunt de gemeentelijke belastingen die u in Sittard-Geleen moet betalen vergelijken met die van andere gemeenten;
  • U kunt zien wat de gevolgen zijn als belastingen worden verhoogd, verlaagd of afgeschaft.

Naar de lokale lastenmeter

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar indienen bij de BsGW. Dat kost niets, en het is heel gemakkelijk. 

Vul het eenvoudige bezwaarformulier in, via het digitale loket van BsGW  of bel naar BsGW of stuur een brief.

Op lokalelastenmeter.nl kunt u zelf berekenen wat een verlaging van de WOZ-waarde betekent voor uw OZB aanslag.

Betalingstermijnen

In februari ontvangen alle inwoners en bedrijven van Sittard-Geleen naast de WOZ-beschikking ook de aanslagen voor de andere gemeentelijke belastingen. Afhankelijk van de hoogte van de aanslag kunt u kiezen voor betaling met automatische incasso. Uiteraard kunt u ook kiezen om zelf de betalingen over te maken naar BsGW.

Als u niet kunt betalen, dan kunt u ook een betalingsregeling treffen. Dit kan op Mijn BsGW. Ook kunt u telefonisch contact met BsGW opnemen om een betalingsregeling te treffen. 

Coronamaatregelen voor ondernemers

Klik hier om de meest actuele informatie te bekijken rondom regelingen voor ondernemers in verband met het coronavirus.