Belastingen voor ondernemers

Als ondernemer betaalt u gemeentelijke belastingen. Dit zijn: onroerende zaakbelastingen (ozb) voor niet-woningen, rioolheffing voor niet-woningen, precariobelastingen, reclamebelastingen, toeristenbelasting en bepaalde leges voor (zakelijke) vergunningen. Meer over de vergunningen leest u op de pagina Vergunningen voor ondernemers.

BsGW

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) int belastingen. Daar kunt u ook terecht voor alle informatie over belastingen.

 

Contact opnemen met BsGW? Kijk op de website (Veel gestelde vragen | BsGW - Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) van BsGW hoe u dit kunt doen.

Digitaal

Via www.bsgw.nl. Bezoek voor al uw vragen eerst Mijn BsGW en regel uw belastingzaken online. De belastingenwebsite biedt u alle vragen en antwoorden over de gemeentelijke belastingen. Via Mijn BsGW kunt u online uw belastingzaken regelen zoals digitale formulieren invullen en uw bezwaar of uw reactie insturen op elk moment dat het u het beste uitkomt (log in via eHerkenning).

Telefonisch

Via de belastingtelefoon (088) 842 04 20.

BsGW is normaal gesproken telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur. Echter dit is niet altijd het geval. Bijvoorbeeld tijdens vakanties of op brugdagen. De actuele openingstijden raadpleegt uw op ‘Hoe kan ik contact met jullie opnemen?’. (Veel gestelde vragen | BsGW - Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen).

Houd er rekening mee dat het druk kan zijn.
Reageer bij voorkeur via de belastingenwebsite, u kunt uw zaken dan regelen op elk moment dat u zelf wenst.

Schriftelijk

via Postbus 1271, 6040 KG Roermond.
Schriftelijk reageren kan uitsluitend via dit postadres.
Vermeld op alle correspondentie altijd uw burgerservicenummer (BSN) én het aanslagnummer.

Persoonlijk

BsGW werkt sinds 2021 op afspraak. Het kantoor is daarmee gesloten voor ongepland bezoek. Hoe u een afspraak maakt leest u op de pagina ‘Hoe kan ik contact met jullie opnemen?’ (Veel gestelde vragen | BsGW - Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen).

OZB voor ondernemers

Als ondernemer betaalt u OZB zowel als eigenaar als gebruiker van een bedrijfspand.  De afgelopen weken hebben we vaak de vraag gehoord of de OZB voor ondernemers niet verlaagd kan worden, om ze door deze moeilijke tijd van hoge inflatie en energieprijzen heen te helpen. Hoe zeer we die vraag ook begrijpen, en hoe sympathiek het ook klinkt: financieel gezien is het onmogelijk.

Het is bij wet geregeld dat we voor alle ondernemers in een gemeente hetzelfde percentage OZB-belasting moeten vragen. Dus de grote chemie bedrijven betalen hetzelfde percentage als de plaatselijke winkelier met een kleine winkel in de binnenstad. Dit probleem hebben we al in Den Haag aangekaart. Als we de OZB voor ondernemers verlagen, moeten we dat dus voor álle ondernemers doen.

Rioolheffing

De rioolheffing is een bestemmingsbelasting, dit betekent dat alle opbrengsten uit de rioolheffing gebruikt worden voor de kosten van waterbeheer. De term “rioolheffing” dekt de lading dan ook niet meer. De taken zijn namelijk in de loop van de jaren breder geworden, vroeger zorgde de gemeente met name voor het afvoeren van het afvalwater. De afgelopen jaren zijn de taken voor het hemelwater en het grondwater groter geworden.

In Sittard-Geleen betaalt de eigenaar van een perceel de rioolheffing. Huurders betalen dus geen rioolheffing aan de gemeente, uw verhuurder kan deze kosten wel bij u in rekening brengen. 

Precariobelasting

In Sittard-Geleen wordt precariobelasting in rekening gebracht voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Als u dus gebruik maakt van de gemeentegrond voor bijvoorbeeld een terras, dan wordt precariobelasting in rekening gebracht. De hoogte van de precariobelasting is afhankelijk van de grootte van het terras of de standplaats.

De precariobelasting is een algemene belasting, de opbrengsten zijn dan ook vrij besteedbaar voor de gemeente. Opbrengsten worden bijvoorbeeld gebruikt voor het betalen van de uitkeringen, aanleg van wegen, groenonderhoud en openbare voorzieningen zoals de zwembaden en bibliotheek.  

Reclamebelasting

In Sittard-Geleen wordt reclamebelasting in rekening gebracht voor het hebben van openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.  Dit geldt alleen voor de vastgestelde gebieden, grofweg centrum Geleen en Sittard. 

De belasting is afhankelijk van de grootte van de reclame-uiting. 

De reclamebelasting is een algemene belasting, de opbrengsten zijn dan ook vrij besteedbaar voor de gemeente. Wij gebruiken de inkomsten voor de financiering van centrummanagement Geleen en Sittard. 

Toeristenbelasting

In Sittard-Geleen wordt toeristenbelasting in rekening gebracht als mensen die niet in de gemeente ingeschreven zijn hier tegen betaling verblijven in bijvoorbeeld een hotel,  pension of op de camping.  De gemeente ontvangt namelijk van het Rijk een bedrag per inwoner, voor toeristen ontvangt de gemeente geen geld, terwijl toeristen ook profiteren van de openbare ruimte zoals het onderhoud van de wegen. 

De toeristenbelasting wordt bepaald aan de hand van het aantal overnachtingen. 

Op de website van BsGW kunt u aangifte doen voor de toeristenbelasting, Veel gestelde vragen | BsGW - Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.

Voor de toeristenbelasting bent u verplicht om bij te houden wie bij u overnacht. Dit kunt u doen in een nachtverblijfregister.

Op de website van BsGW (Veel gestelde vragen | BsGW - Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) vindt u een bestand dat u kunt gebruiken voor deze registratie. U kunt ook gebruik maken van een eigen registratie zolang u deze gegevens hierin opneemt.  

 • Naam en adres accommodatie
 • Naam en adres gast
 • Datum van aankomst
 • Datum van vertrek
 • Aantal gasten
 • Aantal overnachtingen
 • Tarief toeristenbelasting
Zelf uw gemeentelijke belastingen berekenen

Als ondernemer in de gemeente Sittard-Geleen betaalt u gemeentelijke belastingen. Met de Lokale Lastenmeter Sittard-Geleen kunt u berekenen hoe hoog deze belastingen zijn.

Weet u precies waarvoor u betaalt? De lokale lastenmeter geeft u inzicht in uw gemeentelijke lasten. U kunt zelf berekenen hoeveel u aan lokale lasten kwijt bent, bijvoorbeeld als de WOZ-waarde van uw bedrijfspand in het afgelopen jaar gestegen is of als u verhuisd bent binnen de gemeente.

Volledig inzicht in lokale lasten

De lokale lastenmeter laat op elk moment op eenvoudige wijze zien wat u betaalt aan lokale lasten en waarvoor u precies betaalt. Door de WOZ-waarde bij het invullen te verhogen of juist te verlagen, ziet u meteen de invloed op het te betalen bedrag. Weten of u kunt besparen op uw afval? Ga naar de lokale lastenmeter en ontdek of u kunt besparen. Door het aantal ledigingen te veranderen ziet u meteen het effect op de kosten.
Naast inzicht in de belastingtarieven binnen de eigen gemeente is het mogelijk om te vergelijken met andere gemeenten.

Zo werkt het:

 • U berekent uw gemeentelijke belastingen met de lokale lastenmeter aan de hand van uw situatie;
 • U kunt berekenen wat u moet betalen als uw woonsituatie verandert of als u binnen de gemeente verhuist;
 • U kunt de gemeentelijke belastingen die u in Sittard-Geleen moet betalen vergelijken met die van andere gemeenten;
 • U kunt zien wat de gevolgen zijn als belastingen worden verhoogd, verlaagd of afgeschaft.

Naar de lokale lastenmeter

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar indienen bij BsGW. Dat kost niets, en het is heel gemakkelijk. 

Vul het eenvoudige bezwaarformulier in, via het digitale loket van BsGW  of bel naar BsGW of stuur een brief.

Op lokalelastenmeter.nl kunt u zelf berekenen wat een verlaging van de WOZ-waarde betekent voor uw OZB aanslag.

Betalingstermijnen

In februari ontvangen alle inwoners en bedrijven van Sittard-Geleen naast de WOZ-beschikking ook de aanslagen voor de andere gemeentelijke belastingen. Afhankelijk van de hoogte van de aanslag kunt u kiezen voor betaling met automatische incasso. Uiteraard kunt u ook kiezen om zelf de betalingen over te maken naar BsGW.

Als u niet kunt betalen, dan kunt u ook een betalingsregeling treffen. Dit kan op Mijn BsGW. Ook kunt u telefonisch contact met BsGW opnemen om een betalingsregeling te treffen.