Verduurzaming voor ondernemers

Op deze pagina vindt u een overzicht van verschillende maatregelen op het gebied van verduurzaming.

Overzicht van maatregelen

Ambitieus MKB046

Ambitieus MKB046 is gericht op het stimuleren van duurzaam ondernemen voor nu en de toekomst. Mkb-ondernemers kunnen deelnemen aan verschillende programma’s (ook wel tracks genoemd). Deze programma’s zijn onder andere gericht op het verlagen van energiekosten, circulariteit en digitalisering. 

Bij het programma rondom het verlagen van energiekosten doorloopt de ondernemer met zijn onderneming een energiescan. Dat leidt tot een plan van aanpak specifiek voor de onderneming. De ondernemers kunnen ook gebruik maken van begeleiding bij de uitvoering van het plan van aanpak. Dat moet leiden tot vermindering van hun energieverbruik en meer grip op de energiekosten. 
In Ambitieus MKB046 werken LIOF, Rabobank, Bedrijven Sittard-Geleen, Stadslabs Sittard-Geleen en gemeente Sittard-Geleen met elkaar samen. Houd de ondernemersnieuwsbrief van de gemeente Sittard-Geleen en de website van Ambitieus MKB046 in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.

Rijksmaatregelen 

Het Rijk heeft met de Miljoenennota een aantal uitspraken gedaan over de aanpak van de dreigende energiecrisis voor huishoudens en het mkb. In de brief aan de Tweede Kamer ‘Aanvullende maatregelen energierekening’ van 20 september 2022 staan de volgende maatregelen voor het mkb:

Liquiditeitsverstrekking en verduurzaming

Het kabinet wil bedrijven helpen met liquiditeitsverstrekking en verduurzaming zodat zij beter zijn voorbereid op de toekomst. Dit wil het kabinet doen door extra geld beschikbaar te stellen voor diverse ‘groene’ aftrekposten. Dat geeft mkb’ers de ruimte zich aan te passen aan de huidige situatie. Het budget voor de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu investeringen (VAMIL) wordt verhoogd met 150 miljoen euro. Zo stimuleert het kabinet verduurzaming en wordt de energieafhankelijkheid van bedrijven kleiner.

Borgstelling MKB-Kredieten Groen

Het kabinet komt met de Borgstelling MKB-Kredieten Groen (BMKB-Groen) om ondernemers te helpen hun onderneming te verduurzamen. Door hierin te investeren, verlagen mkb'ers hun vaak sterk gestegen energiekosten. Ondernemers kunnen, afhankelijk van hun financier, sinds 7 november 2022 gebruikmaken van deze regeling. In totaal is er 200 miljoen euro beschikbaar. Meer informatie hierover vindt u op Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) (rvo.nl).

Ondersteuning zelfstandigenloket  

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die door externe omstandigheden tijdelijk in problemen zitten, kunnen Bbz aanvragen bij het zelfstandigenloket Maastricht. Zij kunnen een krediet en/of een tijdelijke bijstandsuitkering voor het levensonderhoud verlenen. Aanvragen worden getoetst op levensvatbaarheid (dit is wettelijk verplicht).

Heeft u nog vragen?

Het Ondernemerscontact is er voor alle ondernemers in Sittard-Geleen. Of u nu een startende ondernemer of een gevestigde ondernemer bent. U kunt bij het Ondernemerscontact terecht met alle ondernemersvragen aan de gemeente. Ook als het gaat om vragen over de energiecrisis. Ga naar Ondernemerscontact Sittard-Geleen voor de contactgegevens.