Belastingen voor inwoners

Elke inwoner betaalt belasting aan de gemeente waar hij of zij woont. De gemeente gebruikt dit bedrag in de begroting om zaken te betalen waar alle inwoners voordeel van hebben. Dan gaat het bijvoorbeeld over uitkeringen, aanleg van wegen, groenonderhoud en openbare voorzieningen.

BsGW regelt de gemeentelijke belastingen:

In de maand februari krijgen alle inwoners van Sittard-Geleen hun nieuwe WOZ-beschikking. U ontvangt een aanslag voor de gemeentelijke belastingen van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Zij dragen ook zorg voor de inning. Met vragen over betalingsregelingen kunt u dan ook bij BsGW terecht.

Algemene informatie:

BsGW

Contact opnemen met BsGW? Kijk op de website van BsGW hoe u dit kunt doen.

Voor al uw vragen over heffing en invordering van gemeentelijke belastingen kunt u contact opnemen via de volgende kanalen:

 

Digitaal

via www.bsgw.nl
Bezoek voor al uw vragen eerst Mijn BsGW en regel uw belastingzaken online. De belastingenwebsite biedt u alle vragen en antwoorden over de gemeentelijke belastingen. Via mijn BsGW kunt u online uw belastingzaken regelen zoals digitale formulieren invullen en uw bezwaar of uw reactie insturen op elk moment dat het u het beste uitkomt (log in via Digid).

Telefonisch

Via de belastingtelefoon (088) 842 04 20.

BsGW is normaal gesproken telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur. Echter dit is niet altijd het geval. Bijvoorbeeld tijdens vakanties of op brugdagen. De actuele openingstijden raadpleegt uw op ‘Hoe kan ik contact met jullie opnemen?’.
Houd er rekening mee dat het druk kan zijn. Reageer bij voorkeur via de belastingenwebsite, u kunt uw zaken dan regelen op elk moment dat u zelf wenst.

Schriftelijk

Schriftelijk reageren kan uitsluitend via het postadres Postbus 1271, 6040 KG Roermond.
Vermeld op alle correspondentie altijd uw burgerservicenummer (BSN) én het aanslagnummer.

Persoonlijk

BsGW werkt sinds 2021 op afspraak. Het kantoor is daarmee gesloten voor ongepland bezoek. Hoe u een afspraak maakt leest u op de pagina ‘Hoe kan ik contact met jullie opnemen?’ 

WOZ

De WOZ waarde wordt vastgesteld door BsGW. Daarbij wordt gekeken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Er wordt ook rekening gehouden met verschillende andere factoren, zoals onder meer grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen, afwerking. Dit filmpje legt uit hoe dat in zijn werk gaat. 

Vanaf 2022 wordt de WOZ-waarde van uw woning op een iets andere manier berekend dan voorgaande jaren. Er wordt gekeken naar het aantal vierkante meters (gebruiksoppervlakte) in plaats van de inhoud (kubieke meters) van uw woning. Deze berekening is een landelijke verplichting en wordt voor het eerst toegepast in de gemeentelijke aanslag van 2022.

Bedenk echter wel dat de WOZ-waarde een schatting is. Wanneer u 3 taxateurs vraagt naar de waarde van uw woning, dan ontvangt u waarschijnlijk 3 verschillende waarden. Na het bepalen van de WOZ-waarde, bepaalt de gemeente hoe hoog de belasting moet worden. Dit is een percentage van de WOZ-waarde. Die WOZ-waarde is dus belangrijk, want als die fors omhoog gaat, gaat u ook meer OZB betalen. Toch zal de WOZ-waarde lager zijn dan de prijs waar u uw huis voor kunt verkopen. Dus als u de geschatte waarde te hoog vindt, is het goed om u af te vragen of u uw huis voor de WOZ-waarde zou willen verkopen.

Meer informatie over de WOZ waarde vindt u op www.bsgw.nl. Daar kunt u ook een taxatie-verslag van uw huis downloaden.

Verder kunt u ter vergelijking op het WOZ-waardeloket de WOZ-waarden opzoeken van alle woningen in Nederland. ​​​

OZB 

De bekendste gemeentelijke belasting is de OZB, de onroerend zaakbelasting, die wordt betaald door huiseigenaars (huurders betalen geen OZB). Om de OZB te kunnen heffen, moet de gemeente eerst weten hoeveel je huis waard is. Dat wordt bepaald volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

Rioolheffing

De rioolheffing is een bestemmingsbelasting, dit betekent dat alle opbrengsten uit de rioolheffing gebruikt worden voor de kosten van waterbeheer. De term “rioolheffing” dekt de lading dan ook niet meer. De taken zijn namelijk in de loop van de jaren breder geworden, vroeger zorgde de gemeente met name voor het afvoeren van het afvalwater. De afgelopen jaren zijn de taken voor het hemelwater en het grondwater groter geworden. In Sittard-Geleen betaalt de eigenaar van een perceel de rioolheffing. Huurders betalen dus geen rioolheffing aan de gemeente, uw verhuurder kan deze kosten wel bij u in rekening brengen. 

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is een bestemmingsbelasting, dit betekent dat alle opbrengsten uit de afvalstoffenheffing gebruikt worden voor de kosten van afval. Uit de opbrengsten wordt onder meer het ophalen van het huisvuil betaald, maar ook de verschillende afvalbakken voor bijvoorbeeld glas en papier, het milieupark en het zwerfvuil. De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat het huishoudelijk afval wordt verwerkt. 

De afvalstoffenheffing is niet bedoeld voor bedrijfsafval, bedrijven moeten zelf zorgen dat dit afgevoerd wordt.  

De afvalstoffenheffing wordt (in tegenstelling tot de rioolheffing) betaald door de gebruikers van een woning. Bent u ingeschreven op een adres dan ontvangt u zelf de aanslag afvalstoffenheffing.

Indien u moeite heeft om de afvalstoffenheffing te betalen kunt u onder bepaalde voorwaarden kwijtschelding aanvragen via BsGW

Voor uw medisch afval kunt u onder voorwaarden korting krijgen op de afvalstoffenheffing

Meer informatie kunt u vinden op Afval - Gemeente Sittard-Geleen

Hondenbelasting

Heeft u één of meer honden? Dan betaalt u hondenbelasting. Het aan- of afmelden van een hond doet u via BsGW. Ook de hoogte van de tarieven en het innen van de hondenbelasting wordt verzorgd door BsGW.

De hondenbelasting is een algemene belasting, uw hondenbelasting hoeft bijvoorbeeld niet gebruikt te worden voor hondenuitlaatveldjes en prullenbakken voor de poepzakjes. Dat doen wij in Sittard-Geleen overigens wel, maar dat is een keuze, geen verplichting.  

U betaalt hondenbelasting per hond. Indien u moeite heeft om de hondenbelasting te betalen kunt u onder bepaalde voorwaarden kwijtschelding aanvragen voor de eerste hond via BsGW.

Klachten over overlast door hondenpoep, of te weinig afvalbakken kunt u melden bij de gemeente.

Zelf uw gemeentelijke belastingen berekenen

Als inwoner van de gemeente Sittard-Geleen betaalt u gemeentelijke belastingen. Met de Lokale Lastenmeter Sittard-Geleen kunt u berekenen hoe hoog deze belastingen zijn.

Weet u precies waarvoor u betaalt? De lokale lastenmeter geeft u inzicht in uw gemeentelijke lasten. U kunt zelf berekenen hoeveel u aan lokale lasten kwijt bent, bijvoorbeeld als de WOZ-waarde van uw woning in het afgelopen jaar gestegen is, als u verhuisd bent binnen de gemeente of een hond heeft aangeschaft.

Volledig inzicht in lokale lasten

De lokale lastenmeter laat op elk moment op eenvoudige wijze zien wat u betaalt aan lokale lasten en waarvoor u precies betaalt. Door de WOZ-waarde bij het invullen te verhogen of juist te verlagen, ziet u meteen de invloed op het te betalen bedrag. Weten of u kunt besparen op uw afval? Ga naar de lokale lastenmeter en ontdek of u kunt besparen. Door het aantal ledigingen te veranderen ziet u meteen het effect op de kosten.
Naast inzicht in de belastingtarieven binnen de eigen gemeente is het mogelijk om te vergelijken met andere gemeenten.

Zo werkt het:

  • U berekent uw gemeentelijke belastingen met de lokale lastenmeter aan de hand van uw situatie;
  • U kunt berekenen wat u moet betalen als uw woonsituatie verandert of als u binnen de gemeente verhuist;
  • U kunt de gemeentelijke belastingen die u in Sittard-Geleen moet betalen vergelijken met die van andere gemeenten;
  • U kunt zien wat de gevolgen zijn als belastingen worden verhoogd, verlaagd of afgeschaft.

Naar de lokale lastenmeter

Bezwaar maken tegen aanslag BsGW

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar indienen bij BsGW. Dat kost niets, en het is heel gemakkelijk. 

De laatste jaren zijn er steeds meer bureaus die aanbieden om dat voor u te doen. Gratis, zeggen ze. Het klinkt mooi, maar het is niet waar. Het bureau dient namelijk namens u bij ons een standaard bezwaar in. Als vervolgens uw WOZ-waarde met €10.000,- wordt verlaagd, wordt uw maandbedrag uiteindelijk nog geen euro lager. De gemeente moet het bedrijf echter een flinke vergoeding betalen voor geleverde diensten. Dat kan 250 euro zijn maar soms loopt het op tot ruim 700 euro. Dat kostte de gemeenten die aangesloten zijn bij BsGW in 2021 € 2,9 mln. En dat zijn kosten die gemeenten moeten betalen van uw belastinggeld, dat bedoeld is voor belangrijke dingen voor u en voor de stad. Bijvoorbeeld lantaarnpalen in uw straat, verbetering van het wegdek en het onderhoud van het openbaar groen.

De afgelopen jaren is gebleken dat zelf bezwaar maken net zo succesvol is als dat door een bedrijf te laten doen. Dat is ook logisch, want u weet natuurlijk zelf het meeste van uw eigen huis. 

Het loont dus ook zeker om gewoon zelf bezwaar te maken. Vul het eenvoudige bezwaarformulier in, via Mijn BsGW  of bel naar BsGW of stuur een brief. Want wij willen, net als u, heel graag dat de WOZ-waarde klopt!

Op lokalelastenmeter.nl kunt u zelf berekenen wat een verlaging van de WOZ-waarde betekent voor uw OZB aanslag.

Verder kunt u ter vergelijking op het WOZ-waardeloket (wozwaardeloket.nl) de WOZ-waarden opzoeken van alle woningen in Nederland. ​​​

Betalingstermijnen

In februari ontvangen alle inwoners van Sittard-Geleen naast de WOZ-beschikking ook de aanslagen voor de andere gemeentelijke belastingen. U kunt kiezen voor betaling met automatische incasso, de standaardtermijn voor inwoners is 10 termijnen. Voor bedrijven is dit afhankelijk van de hoogte van de aanslag. Uiteraard kunt u ook kiezen om zelf de betalingen over te maken naar BsGW.

Als u niet kunt betalen, dan kunt u ook een betalingsregeling treffen. Dit kan op Mijn BsGW. Ook kunt u telefonisch contact met BsGW opnemen om een betalingsregeling te treffen. 

Kwijtschelding