Zorg en Ondersteuning

 • Wmo Adviescentrum

  Heeft u ondersteuning, zorg of hulp nodig en kunt u die niet krijgen van familie, buren, vrienden of vrijwilligers? Dan kunnen wij u misschien helpen. Dit is geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

 • Cliëntondersteuning

  17 september 2019

  Als u het lastig vindt om zelf gemeentelijke voorzieningen aan te vragen mag u een "cliëntondersteuner" inschakelen. Een cliëntondersteuner is iemand die u informatie en advies geeft, en praktische zaken voor u regelt bij de gemeente of andere instanties.

 • Eigen bijdrage WMO

  Op de website van het CAK leest u alle informatie en voorwaarden.

 • WMO-aanbieders

  Alle zorgaanbieders die een contract met de gemeente hebben Als ondernemer kunt u zich aanmelden voor de lijst.

 • Mantelzorg

  Zorgt u al lang onbetaald voor uw partner, een familielid of bekende? Bijvoorbeeld vanwege een langdurige ziekte, een beperking of hoge leeftijd? Dan bent u mantelzorger. Dat is soms zwaar. De zorg kan soms teveel worden. De gemeente kan u dan helpen.

 • Rolstoeluitleen

  Als u niet meer lang kunt staan of lopen kunt u gratis een rolstoel lenen. Ook als u niet echt rolstoelgebonden bent. Een middagje winkelen, een wandeling of een familiebezoek wordt dan wat gemakkelijker.

 • Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)

  Een gehandicaptenparkeerkaart vraagt u aan in het WMO-adviescentrum. Bij het WMO-adviescentrum kunt u zowel op inloop als op afspraak terecht. De gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig. Na aanvraag kunt u hem binnen 10 weken persoonlijk afhalen.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  In de hele gemeente vindt u parkeerplaatsen voor gehandicapten. U mag daar parkeren als u een gehandicaptenparkeerkaart heeft. U kunt ook een gehandicaptenparkeerplaats vlakbij uw huis aanvragen.

 • BeneFitspas

  Met de BeneFitspas Sittard-Geleen krijgt u korting bij ruim 200 bedrijven. U kunt gebruik maken van de BeneFitspas als u een bijstandsuitkering heeft of een inkomen op bijstandsniveau.

 • Cliëntenraden

  De gemeente is verantwoordelijk voor de Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Voor het beleid en de uitvoering van deze wetten werken we samen met drie cliëntenraden. Deze adviesorganen geven ons gevraagd en ongevraagd advies.