Zorg en Ondersteuning

 • Wmo Adviescentrum

  Heeft u ondersteuning, zorg of hulp nodig en kunt u die niet krijgen van familie, buren, vrienden of vrijwilligers? Dan kunnen wij u misschien helpen. Dit is geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

 • Begeleiding via de Wmo verandert. Wat betekent dat voor u?

  Krijgt u of iemand in uw gezin begeleiding aan huis of in een groep via de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo)? Per 1 januari 2022 veranderen de regels. Wat betekent dat voor u?

 • Cliëntondersteuning

  Als u het lastig vindt om zelf gemeentelijke voorzieningen aan te vragen mag u een "cliëntondersteuner" inschakelen. Deze geeft u informatie en advies en regelt praktische zaken voor u bij de gemeente of andere instanties.

 • Eigen bijdrage WMO

  Op de website van het CAK leest u alle informatie en voorwaarden.

 • WMO-aanbieders

  Alle zorgaanbieders die een contract met de gemeente hebben Als ondernemer kunt u zich aanmelden voor de lijst.

 • Mantelzorg

  Zorgt u al lang onbetaald voor uw partner, een familielid of bekende? Bijvoorbeeld vanwege een langdurige ziekte, een beperking of hoge leeftijd? Dan bent u mantelzorger. De zorg kan soms teveel worden. De gemeente kan u dan helpen.

 • Vrijwilligerswerk in Sittard-Geleen

  Zonder vrijwilligers is een maatschappij nergens. Om vrijwilligers te ondersteunen zijn er diverse mogelijkheden vanuit de gemeente.

 • Rolstoeluitleen

  Als u niet meer lang kunt staan of lopen kunt u gratis een rolstoel lenen. Ook als u niet echt rolstoelgebonden bent. Een middagje winkelen, een wandeling of een familiebezoek wordt dan wat gemakkelijker.

 • Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)

  Een gehandicaptenparkeerkaart vraagt u aan in het WMO-adviescentrum. Bij het WMO-adviescentrum kunt u zowel op inloop als op afspraak terecht. De gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  In de hele gemeente vindt u parkeerplaatsen voor gehandicapten. U mag daar parkeren als u een gehandicaptenparkeerkaart heeft. U kunt ook een gehandicaptenparkeerplaats vlakbij uw huis aanvragen.

 • BeneFitspas

  Met de BeneFitspas Sittard-Geleen krijgt u korting bij ruim 200 bedrijven. U kunt gebruik maken van de BeneFitspas als u een bijstandsuitkering heeft of een inkomen op bijstandsniveau.

 • Adviesraden

  De gemeente is verantwoordelijk voor de Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Voor het beleid en de uitvoering van deze wetten werken we samen met drie adviesraden.

 • Hulp gedupeerden kinderopvangtoeslag Belastingdienst

  Is uw kinderopvangtoeslag stopgezet tussen 2005 en 2019? Dan kan het zijn dat u recht heeft op de herstelregeling van de Belastingdienst. De Belastingdienst werkt er hard aan om alle ouders duidelijkheid te geven.

 • Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

  Is uw inkomen gedaald en kunt u door de coronamaatregelen noodzakelijke kosten als woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen. De TONK is een coronasteunmaatregel vanuit het rijk. Deze tegemoetkoming voor eigen vaste lasten is gebaseerd op de ‘bijzondere bijstand’. Inwoners en ondernemers in gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein kunnen de TONK aanvragen via Vidar.

 • Seniorenwijzer

  De Seniorenwijzer is een overzichtelijk boekje met praktisch onderwerpen die vaker voorkomen naarmate u ouder wordt. Zo vindt u snel en makkelijk de juiste informatie op het moment dat het nodig is. We willen graag dat iedereen prettig en veilig woont in onze gemeente, ook de ouderen!

 • Volwassenenfonds

  Sittard-Geleen is aangesloten bij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur Limburg. Hierdoor worden sport en cultuur toegankelijk voor volwassenen die een laag inkomen hebben.