Zorg en Ondersteuning

 • Adviesraden

  De gemeente is verantwoordelijk voor de Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Voor het beleid en de uitvoering van deze wetten werken we samen met drie adviesraden.

 • BeneFits

  Met de kortingspas van BeneFits krijgt u korting bij ruim 200 bedrijven. Iedereen kan lid worden van BeneFits voor 22,50 euro per gezin per jaar. Als lid kunt u korting krijgen bij lokale winkels, sportscholen, zorgverzekeringen en nog veel meer. Inwoners uit Sittard-Geleen met een bijstandsuitkering of een inkomen op bijstandsniveau krijgen de pas gratis.

 • Cliëntondersteuning

  Als u het lastig vindt om zelf gemeentelijke voorzieningen aan te vragen mag u een "cliëntondersteuner" inschakelen. Deze geeft u informatie en advies en regelt praktische zaken voor u bij de gemeente of andere instanties.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  U kunt een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. De kaart die u in Nederland krijgt, is een Europese gehandicaptenparkeerkaart (GPK). Hij is onder andere geldig in alle landen van de Europese Unie.

 • Hulp bij hoge energiekosten

  Heeft u hoge energiekosten? Op deze pagina vindt u meer informatie over financiële regelingen, tips over hoe u zelf energie kunt besparen en wat de gemeente voor u kan betekenen.

 • Hulp gedupeerden kinderopvangtoeslag Belastingdienst

  Is uw kinderopvangtoeslag stopgezet tussen 2005 en 2019? Dan kan het zijn dat u recht heeft op de herstelregeling van de Belastingdienst. De Belastingdienst werkt er hard aan om alle ouders duidelijkheid te geven.

 • Mantelzorg

  Zorgt u al lang onbetaald voor uw partner, een familielid of bekende? Bijvoorbeeld vanwege een langdurige ziekte, een beperking of hoge leeftijd? Dan bent u mantelzorger. De zorg kan soms teveel worden. De gemeente kan u dan helpen.

 • Rolstoeluitleen

  Als u niet meer lang kunt staan of lopen kunt u gratis een rolstoel lenen. Ook als u niet echt rolstoelgebonden bent. Een middagje winkelen, een wandeling of een familiebezoek wordt dan wat gemakkelijker.

 • Samen Sterk tegen Eenzaamheid Sittard-Geleen

  Eenzaamheid kan iedereen overkomen. Van jong tot oud en in alle lagen van de samenleving. Eenzaam zijn heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van leven. Ook in Sittard-Geleen voelen mensen zich eenzaam. Daar willen we écht iets aan doen. We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen, want iedereen doet er toe. Daarom kijken wij samen naar wat wél mogelijk is.

 • Seniorenwijzer

  De Seniorenwijzer is een overzichtelijk boekje met praktisch onderwerpen die vaker voorkomen naarmate u ouder wordt. Zo vindt u snel en makkelijk de juiste informatie op het moment dat het nodig is. We willen graag dat iedereen prettig en veilig woont in onze gemeente, ook de ouderen!

 • Telling dak- en thuisloze mensen

  Als gemeente willen we de best mogelijke hulp bieden aan onze inwoners. Onder andere op het gebied van dak- en thuisloosheid. Voor effectieve en doeltreffende (beleids)maatregelen tegen dakloosheid, is het belangrijk om zicht te krijgen op het werkelijke aantal (dreigend) dak- en thuisloze mensen in onze regio.

 • Volwassenenfonds

  Sittard-Geleen is aangesloten bij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur Limburg. Hierdoor worden sport en cultuur toegankelijk voor volwassenen die een laag inkomen hebben.

 • Vrijwilligerswerk in Sittard-Geleen

  Zonder vrijwilligers is een maatschappij nergens. Om vrijwilligers te ondersteunen zijn er diverse mogelijkheden vanuit de gemeente.

 • Wmo

  Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015.