Werken voor Sittard-Geleen

header vacaturepagina

Solliciteren

 

Meteen reageren op een vacature? Klik dan op de button 'Solliciteren' die bij elke vacature staat. Je kunt onze vacatures ook vinden op de website van Banenrijklimburg.

Waar staat Sittard-Geleen voor?

Sittard-Geleen is een gemeente waar je met plezier kunt wonen, werken en leven. Een gemeente waar iedereen mee kan doen. Met ruim 92.500 inwoners is het dé centrumgemeente van de regio en de derde, grootste gemeente van Limburg. 
 
Onze organisatie kent een platte structuur die bestaat uit twee managementlagen: een directieteam en 24 verantwoordelijke teammanagers. De opgaven waar we als gemeente voor staan, zijn verdeeld over 24 teams die met elkaar samenwerken. In totaal werken er zo’n 1.250 medewerkers binnen onze organisatie.  
 
We zijn een groeiende organisatie die de verbinding maakt met haar omgeving. Wat we doen, doen we met en voor de gemeente en haar inwoners. Samenwerking staat voorop. Onze medewerk(st)ers weten wat zij willen en kunnen. We investeren in vakmanschap binnen een omgeving waarin we vertrouwen geven en krijgen. 

Hoe werkt solliciteren bij ons?

Als je bij ons solliciteert…

 • Krijg je een eerlijke kans op een baan.
 • Hebben we respect voor jouw privéomstandigheden.
 • Gaan we vertrouwelijk om met je persoonlijke gegevens.
 • Draag je bij aan een gemeente die haar best doet om een meer diverse en inclusieve werkgever te zijn waar iedereen kan meedoen.

Kies hieronder jouw situatie en lees hoe je kunt solliciteren. 

Ik wil solliciteren op een openstaande vacature

Heb je een vacature gevonden die bij je past? Solliciteer dan meteen! Dat kun je doen door te klikken op de button 'Solliciteren' die bij elke vacature staat. Stuur een motivatiebrief en je CV mee. Binnen twee weken na de sluitingsdatum van de vacature laten we je wat weten. Het kan zijn dat we je uitnodigen voor een gesprek. Ook kan het zijn dat je niet hoort tot de groep die wij meteen voor een gesprek uitnodigen. Met jouw goedkeuren bewaren we jouw sollicitatie dan in de portefeuille van de functie waarop je hebt gesolliciteerd. Ten slotte kunnen we je ook meteen laten weten dat je niet in aanmerking komt voor de functie.

Let op: we behandelen medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en de Provincie Limburg als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben zij voorrang op externe kandidaten.

Ik wil een open sollicitatie sturen

Wil je een open sollicitatie sturen? Dat mag natuurlijk altijd. Afhankelijk van de vacatures die er op dat moment zijn, ontvang je bericht. We houden geen open sollicitaties in portefeuille. Stuur je open sollicitatie samen met je CV naar solliciteren@sittard-geleen.nl.  

Ik ben op zoek naar een stageplek

We bieden regelmatig stageplekken aan. Ben jij ook op zoek naar een stageplek? Stuur dan je CV en informatie over het soort stage dat je zoekt naar solliciteren@sittard-geleen.nl.  

Ik wil graag werkervaring bij jullie opdoen

Heb je al een diploma, maar nog niet de baan gevonden die bij je past? Dan kun je bij ons alvast (meer) werkervaring opdoen. Leg ons uit waar je naar op zoek bent door ons te mailen naar solliciteren@sittard-geleen.nl. Stuur ook je CV mee.

Referenties

Wij zullen niet zomaar een vorige werkgever benaderen voor een referentie over jouw functioneren. Bij je sollicitatie kun je aan ons doorgeven wie wij kunnen benaderen voor een referentie. We zullen pas iemand benaderen als jij ons hiervoor toestemming hebt gegeven.

Assessment 

Voor bepaalde functies gebruiken we een assessmentonderzoek als hulpmiddel bij de selectie. Je hebt het recht om het rapport en de resultaten van het onderzoek te bekijken. En je bepaalt zelf of wij dit rapport van het assessmentbureau krijgen. Als je besluit dat het rapport niet aan ons wordt gestuurd, gebeurt dat ook niet. Geef je wel toestemming om het rapport naar ons te sturen? Dan krijgen alleen de mensen die betrokken zijn bij de selectie het rapport te zien. We maken geen kopieën. Als de selectie voorbij is, nemen we het rapport (verzegeld) op in jouw personeelsdossier als dat van toepassing is.

Integriteit

Integriteit is één van de kernwaarden van onze organisatie. Daarom stellen we tijdens het sollicitatiegesprek vragen die met integriteit te maken hebben. Denk aan eventuele nevenfuncties die je misschien hebt. Ook vragen we naar de originele exemplaren van je diploma’s en getuigschriften. Zijn we van plan om je aan te nemen? Je aanstelling is definitief nadat we een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben ontvangen. Bij sommige functies hebben we ook een VOG-Politiegegevens nodig. Ten slotte zijn we door de Wet Identificatieplicht verplicht om de identiteit van een nieuwe medewerk(st)er te controleren op echtheid. Dit doen we bij het arbeidsvoorwaardengesprek met jouw originele identiteitsbewijs.

Privacyverklaring

Onze gemeente hecht er grote waarde aan dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Dit geldt natuurlijk ook voor de gegevens die jij als sollicitant aan ons laat toekomen. Met deze privacyverklaring willen wij je graag informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten hierover.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elke informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. De informatie gaat dus direct over jou of is maar jou te herleiden. Het verwerken van deze persoonsgegevens betreft alle handelingen die wij kunnen uitvoeren met deze informatie (zie ook artikel 4 lid 2 AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wij verwerken persoonsgegevens die jij aan ons geeft voor een sollicitatie. Dit kunnen onder andere de volgende gegevens zijn:

 • NAW gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • identificerende gegevens;
 • contactgegevens;
 • arbeid of arbeidsomstandigheden gerelateerde gegevens;
 • loopbaangegevens;
 • opleidingsgegevens.

Waarom verwerken we jouw gegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor ons werving- en selectieproces. Zo verwerken wij jouw gegevens bijvoorbeeld om te beoordelen of je geschikt bent voor de functie waarop je hebt gesolliciteerd. Of om contact met je op te nemen.

Wettelijke grondslag

Voor het verwerken van jouw persoonsgegevens voor de werving- en selectieprocedure hebben wij één of meer van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Toestemming
  Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven. 

 • Gerechtvaardigd belang
  Wij hebben een gerechtvaardigd belang om diegene aan te nemen die het meest geschikt is voor de vacature.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Ons college van Burgemeester en Wethouders is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Wij hebben daarnaast een Functionaris Gegevensbescherming die toezicht houdt op het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Als een andere partij namens ons jouw persoonsgegevens verwerkt, dan hebben wij met hen een verwerkersovereenkomst gesloten. Op deze manier wordt ook dan de privacy van jouw persoonsgegevens gewaarborgd. De andere partij is verplicht om jouw gegevens op een goede manier te beveiligen en een (vermoeden van een) datalek op tijd aan ons te melden. 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij moeten ons aan verschillende wettelijke bepalingen houden rondom de bewaartermijn van jouw persoonsgegevens. Wij vewerken jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Wij bewaren jouw persoonsgegevens in ieder geval zo lang de sollicitatieprocedure loopt. Heeft jouw sollicitatie niet tot een aanstelling geleid? Dan gelden de volgende bewaartermijnen voor jouw sollicitatiebrieven, -formulieren, correspondentie rondom de sollicitatie, getuigschriften en de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG): 

 • Vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure
 • Met jouw toestemming: één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure

Wat zijn jouw rechten?

De AVG geeft je een aantal rechten ten aanzien van jouw eigen persoonsgegevens. Zo heb je het recht om je persoonsgegevens te bekijken, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze gemeente. Dien hiervoor een verzoek in via solliciteren@sittard-geleen.nl.

Informatie

Meer informatie vind je in onze algemene privacyverklaring

Onze arbeidsvoorwaarden

Je werkt voor de stad en haar inwoners. Dat is belangrijk werk. Bij onze gemeente krijg je veel ruimte en verantwoordelijkheid om je werk naar eigen inzicht te doen. Daar horen goede arbeidsvoorwaarden bij. De arbeidsvoorwaarden bij de gemeente zijn geregeld in de Cao Gemeenten. Lees meer informatie over de cao

Hieronder lees je alvast meer over een aantal voorwaarden.

Salaris 

Iedere functie is gekoppeld aan een salarisschaal. Bij normaal tot goed functioneren krijg je jaarlijks een periodieke verhoging van je salaris tot je het maximum van de schaal hebt bereikt. Heb je nog niet de juiste kennis en ervaring voor de functie? Dan begin je een schaal lager dan de functieschaal. Dit noemen wij een aanloopschaal. Bekijk de salaristabellen van de Cao Gemeenten

Individueel Keuze Budget (IKB)

Naast je salaris krijg je een Individueel Keuze Budget (IKB). Het IKB is 17,05% van je salaris en is opgebouwd uit je vakantiegeld, een eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof. Dit budget kun je naar wens (maandelijks) laten uitbetalen voor meer salaris. Of je kunt het op een andere manier besteden. Bijvoorbeeld door het kopen van extra verlof, een fiets of een parkeervergunning. Ook kun je opleidingskosten of vakbondscontributie via het IKB betalen, je reiskosten fiscaal uitruilen en meer.

Standaard verlof

Iedere medewerker heeft recht op verlof. Wie fulltime in dienst is, heeft in ieder geval recht op 27 dagen verlof per jaar (28 dagen per 1-1-2025). Als parttimer ontvang je dit verlof omgerekend naar het aantal uren in je contract. 

Extra verlof via ADV-opbouw

Een fulltime werkweek bestaat bij onze gemeente uit 36 uur. Onze ADV-regeling geeft jou de kans om extra verlof op te bouwen. Je werkt dan 4 uur extra. Die 4 uur krijg je niet uitbetaald in salaris, maar in verlofuren. Stel je werkt normaal 36 uur (fulltime). Dan kun je ervoor kiezen om 40 uur te werken. Dan bouw je op jaarbasis 202,2 ADV-uren – oftewel verlofuren – op. Bij een parttime dienstverband wordt dit omgerekend naar je eigen werkuren. 

Let op: we wijzen een aantal ADV-uren elk jaar aan als collectieve, roostervrije dagen. Meestal zijn dit brugdagen en de dagen tussen kerst en nieuwjaar. Dan is onze gemeente namelijk gesloten. Alle ADV-uren die overblijven, mag je uiteraard zelf besteden. 

Verlof sparen

Sinds 1 januari 2022 maakt de Cao Gemeenten het mogelijk om verlof te sparen voor later. Daardoor kun je je werktijd in alle levens- en loopbaanfasen op je eigen behoefte afstemmen. Hoeveel verlofuren dat mogen zijn, hangt af van je dienstverband: 

 • Werk je fulltime? Dan mag je op 31 december van een kalenderjaar maximaal 3600 verlofuren hebben. 
 • Werk je deeltijd? Dan wordt dit aantal uren omgerekend naar je eigen werkuren.

Onder de verlofuren worden het totaal aan verlof-spaaruren, de wettelijke vakantie-uren en bovenwettelijke vakantie-uren gerekend.

Zwangerschapsverlof

Voor de moeder

Als je zwanger bent, heb je recht op een totaal van 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het zwangerschapsverlof begint 6 tot 4 weken voor de verwachtte datum van bevalling. Deze datum wordt bepaald aan de hand van een verklaring van een arts of verloskundige. Na de bevallingsdatum blijven er dus nog 10 tot 12 weken bevallingsverlof over.

Moet je baby tijdens het bevallingsverlof in het ziekenhuis blijven of worden opgenomen? Dan verlengen we je bevallingsverlof. Je moet tenminste 10 weken thuis kunnen doorbrengen met je baby voor je weer aan het werk moet.

Voor de partner

Als partner heb je recht om aanwezig te zijn bij de bevalling. Ook krijg je een week betaald geboorteverlof. Vanaf 1 juli 2020 kwam daar aanvullend geboorteverlof bij. Dat staat in de Wet arbeid en zorg. Dat is maximaal vijf keer jouw arbeidsduur per week. Dit moet je binnen een periode van 6 maanden na de geboorte van het kind opnemen. Je mag het verlof gespreid opnemen.

Ouderschapsverlof

Als een gezinssituatie verandert, brengt dit uitdagingen met zich mee. Zo ook bij de geboorte, adoptie of pleegzorg van een kind. Een goede balans vinden kan dan een uitdaging zijn. Om je hierbij te ondersteunen, heb je op basis van de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) recht op maximaal negen werkweken ouderschapsverlof. Hier hoort een uitkering van het UWV bij voor 70% van je dagloon of maximum dagloon. Bij de geboorte of adoptie van een twee- of meerling heb je voor alle kinderen recht op wettelijk betaald ouderschapsverlof. Ook bij pleegzorg of de zorg voor bijvoorbeeld stiefkinderen die bij jou wonen, kun je recht hebben op wettelijk betaald ouderschapsverlof.

Naast het wettelijk betaald ouderschapsverlof heb je, vanuit de CAO gemeenten, dertien keer je formele arbeidsduur per week recht op doorbetaling van een percentage van jouw salaris en de salaristoelagen. Je kunt zelf de duur, spreiding en het percentage van de loondoorbetaling vaststellen voor betaald ouderschapsverlof. Je kunt dit zien als een soort budget dat je kunt inzetten.

Pensioen via ABP

Als medewerker van de gemeente ben je lid van een pensioenfonds: het ABP. Het ABP is één van de grootste pensioenfondsen ter wereld en dé pensioenregeling voor overheid en onderwijs. Als jouw werkgever betalen wij ongeveer 70% van de maandelijkse premie. De andere 30% betaal je zelf. Deze pensioenregeling zorgt allereerst natuurlijk voor een levenslang ouderdomspensioen als je de AOW-leeftijd hebt bereikt. Máár het zorgt ook voor een stuk zekerheid bij arbeidsongeschiktheid als je een WIA-uitkering ontvangt. Ook deze premie wordt gedeeld door werkgever en werknemer. Ten slotte zorgt het ABP voor het nabestaandenpensioen. Meer weten over het ABP

Opleiding en ontwikkeling

Nog niet uitgeleerd? Geen probleem! Bij ons zijn er allerlei opleidingsmogelijkheden. Zo hebben wij Good Habitz, een digitale e-learning omgeving. Ook hebben we verschillende mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Zoals een drijfverentest en persoonlijke coaching. Maar ook hebben we sinds een paar jaar een eigen talentprogramma. Misschien ben jij wel het talent van de toekomst!

Flexibel werken

Voor de meeste functies bij onze gemeente gelden flexibele werktijden. Je bepaalt zelf wanneer je werkdag begint en eindigt. Een standaard werkdag van 9 tot 5 kan dus wel, maar hoeft niet. Je kunt bijvoorbeeld 4 x 9 uur werken of 4 x 8 uur + 1 ochtend. Of wat er binnen jouw team mogelijk is. Hierdoor kun je werk en privé makkelijk combineren.

Veel functies combineren werken op kantoor en thuis. Voor een aantal functies (denk aan publieksfuncties of technische functies) is deze flexibiliteit beperkt. Je kiest je werkplek die aansluit bij je werk op dat moment. Om in verbinding te blijven met de organisatie en je collega’s, kom je regelmatig naar kantoor. Om afspraken in te plannen, staat jouw agenda open voor alle collega’s.

Verder krijg je bij ons een thuiswerkvergoeding van 3 euro per dag. Ook krijg je budget voor het inrichten van je thuiswerkplek ter waarde van 800 euro. Hier kun je een bureau, bureaustoel, bureaulamp en andere kantoorspullen voor kopen. Hiervoor hebben wij een contract met een vaste partij. 

Leen een fiets of auto voor je werk

Moet je voor je werk ergens naartoe? Dan kun je ook een fiets of elektrische auto lenen. De fietsen staan met de sleutel in het slot in de fietsenkelders/-stallingen van onze werklocaties. Je kunt de fietsen daar gewoon zelf pakken, als je ze na je afspraak maar terugbrengt naar dezelfde plek. De elektrische auto moet je van tevoren reserveren. Beide opties zijn gratis.