Werken voor Sittard-Geleen

header vacaturepagina

Solliciteren

Direct reageren op een vacature? Klik dan op de button 'Solliciteren' die bij iedere vacature staat. Stuur ons een goeie motivatie en je cv en je hoort binnen 2 weken na de sluitingsdatum of je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en de Provincie Limburg beschouwen we als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Je kunt onze vacatures ook vinden op de website van Banenrijklimburg.

Werken voor Sittard-Geleen

Sittard-Geleen, een stad waar je met plezier kunt wonen, werken en leven. Een stad waar iedereen kan meedoen. Met ruim 92.500 inwoners is het dé centrumgemeente van de regio en de derde gemeente van de provincie Limburg. Bij de gemeente Sittard-Geleen werken ruim 1000 medewerkers. Alles wat we als gemeente doen, doen we steeds meer samen met onze inwoners. Samen bereik je namelijk meer! Ook jij kunt hieraan bijdragen!

Zo doen wij dat in Sittard-Geleen

Wij zijn in beweging. Wij groeien naar een organisatie die steeds beter de verbinding maakt met haar omgeving. Door samen te werken met onze inwoners, partners en bedrijven in de stad is meer mogelijk. Onze manier van werken is ‘van buiten naar binnen’. Daarin bedenken we nieuwe oplossingen, durven anders te doen en leren we iedere dag opnieuw.

Wij zijn een nuchtere organisatie van mensen die graag de handen uit de mouwen steken. Wij werken aan gezamenlijke opgaven die ertoe doen. De opgaven waar we als gemeente voor staan, zijn ondergebracht in verschillende teams. Wij zoeken elkaar makkelijk op om samen tot de beste resultaten te komen. Door hybride werken ontmoeten we elkaar fysiek of digitaal, afhankelijk van wat je met elkaar wilt bereiken.

Wij hebben aandacht voor leren en ontwikkelen en er is volop ruimte om je eigen talenten optimaal in te zetten. Als je voor Sittard-Geleen werkt, word je uitgedaagd het beste uit jezelf te halen en je blijvend te ontwikkelen. We hebben passende arbeidsvoorwaarden die dat mogelijk maken zoals een opleidings- en talentprogramma. Een goede balans tussen werk en privé vinden wij belangrijk. Wij geloven in de eigen kracht en het talent van onze professionals. Door jezelf te zijn, kun je het meeste bereiken voor onze stad.

 

Arbeidsvoorwaarden en salaris

Je werkt voor de stad en haar inwoners. Dat is belangrijk werk. In Sittard-Geleen krijg je veel ruimte en verantwoordelijkheid om je werk naar eigen inzicht te doen. Daar horen goede arbeidsvoorwaarden bij. De arbeidsvoorwaarden bij de gemeente zijn geregeld in de Cao Gemeenten.

Salaris 

Iedere functie is gekoppeld aan een salarisschaal. Bij normaal tot goed functioneren krijg je jaarlijks een periodieke verhoging van je salaris totdat het maximum van de schaal is bereikt. Beschik je nog niet over de juiste kennis en ervaring voor de functie? Dan start je een schaal lager dan de functieschaal, dit noemen wij een aanloopschaal.

Individueel Keuze Budget

Naast je salaris krijg je een Individueel Keuze Budget (IKB). Het IKB bedraagt 17,05% van je salaris en is opgebouwd uit: vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof.

Dit budget kun je naar wens (maandelijks) laten uitbetalen voor meer salaris of een aantal fiscaal vriendelijke arbeidsvoorwaarden zoals: het kopen van extra verlof, het kopen van een fiets of een parkeervergunning, reiskosten woon-werkverkeer en het betalen van vakbondscontributie.

Verlof

Iedere medewerker heeft recht op vakantieverlof. Wie fulltime in dienst is, heeft in ieder geval recht op 21 dagen verlof per jaar. Als parttimer ontvang je dit verlof naar rato van het aantal uren in je contract.
Jaarlijks is een aantal dagen aangewezen als dienstvrije dagen. Wij zijn op deze dagen gesloten. Naast de officiële feestdagen zijn dit carnavalsmaandag en -dinsdag en Goede Vrijdag.

ADV-regeling

Een fulltime werkweek bestaat bij de gemeente uit 36 uur. We kennen een ADV-regeling (arbeidsduurverkorting) die jou de mogelijkheid biedt om extra verlof op te bouwen. Bij een fulltime dienstverband bedraagt het ADV-tegoed 199 uur per jaar. Bij een parttime dienstverband is dit naar rato.
Een aantal ADV-uren wordt ieder jaar aangewezen als collectieve roostervrije dagen (bijvoorbeeld de dagen tussen kerst en nieuwjaar). De overige uren zijn vrij opneembaar.

Flexibel werken

Wij hebben flexibele werktijden. Je bepaalt zelf wanneer je werkdag begint en eindigt. In overleg met je leidinggevende deel je je werkweek in. Je kunt bijvoorbeeld vier keer negen uur werken of vier keer acht uur en één ochtend of wat er binnen jouw team mogelijk is. Hierdoor kunnen werk en privé gemakkelijker in balans blijven.

In veel functies combineren we werken op kantoor en thuis. Voor een aantal functies (denk aan publieksfuncties of technische functies) is deze flexibiliteit beperkt. Je kiest je werkplek die aansluit bij je werk op dat moment. Wij zien je het liefst op de plek waar de stad jou nodig heeft. Je blijft in verbinding met de organisatie en je collega’s. Daarom zien we elkaar regelmatig op kantoor en jouw werkagenda staat open voor alle collega’s.

Opleiding en ontwikkeling

In ruil voor jouw inzet en ambitie zorgen wij ervoor dat jij je zo goed mogelijk kunt blijven inzetten voor de stad. Met allerlei faciliteiten investeren wij in jouw ontwikkeling. Zo zijn er voldoende opleidingsmogelijkheden en hebben we een uitgebreide e-learning module.

We hebben verschillende mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, zoals een drijfverentest, persoonlijke coaching en sinds enkele jaren hebben we een eigen talentprogramma.
 

Uitzendbureaus

De gemeente maakt gebruik van 2 vaste uitzendbureaus:

Stageplek of werkervaringsplaats

Bij de gemeente Sittard-Geleen bieden we regelmatig stageplekken aan.

Ben je op zoek naar een stageplek? Mail dan je CV en informatie over het soort stage naar solliciteren@sittard-geleen.nl

Heb je al een diploma, maar nog geen baan gevonden die bij je past? Dan kun je bij de gemeente Sittard-Geleen alvast werkervaring opdoen. Hiervoor kun je vrijblijvend contact opnemen via solliciteren@sittard-geleen.nl

Open sollicitatie

Reageer je niet op een bepaalde functie, maar wil je graag een open sollicitatiebrief schrijven? Mail dan naar solliciteren@sittard-geleen.nl

Privacyverklaring voor sollicitanten Gemeente Sittard-Geleen

De gemeente Sittard-Geleen hecht er grote waarde aan dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Dit geldt natuurlijk ook voor de gegevens die u als sollicitant aan ons laat toekomen. Met deze privacyverklaring willen wij u graag informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten hieromtrent. 

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elke informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. De informatie gaat dus direct over u of is te herleiden naar u. Het verwerken van deze persoonsgegevens betreft alle handelingen die wij kunnen uitvoeren met deze informatie (zie ook artikel 4 lid 2 AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken we?

De gemeente Sittard-Geleen verwerkt persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van een sollicitatie. Dit kunnen onder meer de volgende gegevens zijn:

 • NAW gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • identificerende gegevens;
 • contactgegevens;
 • arbeid of arbeidsomstandigheden gerelateerde gegevens;
 • loopbaangegevens;
 • opleidingsgegevens.
 • Waarom verwerken we uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel ten behoeve van ons werving- en selectieproces. Zo verwerken wij uw gegevens bijvoorbeeld om te beoordelen of u geschikt bent voor de functie waarop u heeft gesolliciteerd of om contact met u te kunnen opnemen.

Wettelijke grondslag

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van de werving- en selectieprocedure hebben wij één of meer van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Toestemming
  Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven. 
 • Gerechtvaardigd belang
  De gemeente Sittard-Geleen heeft een gerechtvaardigd belang om diegene aan te nemen die het meest geschikt is voor de openstaande positie.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Wij hebben daarnaast een Functionaris Gegevensbescherming die toezicht houdt op het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Indien er sprake is van een andere partij die in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerkt, dan hebben wij met hen een verwerkersovereenkomst gesloten. Op deze manier wordt ook dan de privacy van uw persoonsgegevens gewaarborgd. De andere partij is derhalve verplicht om uw gegevens op een goede manier te beveiligen en een (vermoeden van een) datalek tijdig aan ons te melden. 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De gemeente Sittard-Geleen dient zich aan verschillende wettelijke bepalingen te houden wanneer het gaat om de bewaartermijn van uw persoonsgegevens. Uitgangspunt is dat wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan dat noodzakelijk is. Wij bewaren uw persoonsgegevens in ieder geval zo lang de sollicitatieprocedure loopt. Wanneer uw sollicitatie niet tot een aanstelling heeft geleid, dan gelden voor uw sollicitatiebrieven, sollicitatieformulieren, correspondentie omtrent de sollicitatie, getuigschriften en de verklaring omtrent gedrag (VOG) de volgende bewaartermijnen: 

 • Vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure
 • Met uw toestemming : één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure

Wat zijn uw rechten?

De AVG geeft u een aantal rechten ten aanzien van uw eigen persoonsgegevens. Zo heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de gemeente Sittard-Geleen. U kunt hiertoe een verzoek indienen via solliciteren@sittard-geleen.nl.

Informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze algemene privacyverklaring