Uittreksels

 • Uittreksel BRP

  Een BRP uittreksel bevat persoonsgegevens zoals uw naam, adres, woonplaats en BSN. U kunt dit uittreksel alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

 • Uittreksel Burgerlijke Stand

  Een uittreksel Burgerlijke Stand bevat informatie over geboorte, overlijden, huwelijk/ partnerschap of echtscheiding. U kunt het uittreksel alleen aanvragen in de gemeente waar de gebeurtenis plaats vond.

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) laat u zien dat u zich in het verleden goed gedragen heeft. Werkgevers en andere organisaties kunnen hierom vragen. U vraagt de VOG aan bij Justis of bij de gemeente.

 • Garantstelling en logiesverstrekking

  Als iemand uit het buitenland bij u komt logeren en en daarvoor een visum nodig heeft, moet u een garantstelling ondertekenen. Dit betekent dat u financieel garant staat voor deze persoon.

 • Bewijs van in leven zijn

  Sommige instanties vragen een "bewijs van in leven zijn" (ook wel: attestatie de vita). Dat kan gevraagd worden door bijvoorbeeld een pensioenverstrekker.

 • Burgerservicenummer (BSN)

  Iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie personen (BRP) krijgt automatisch een burgerservicenummer (BSN). U hoeft dit dus niet speciaal aan te vragen. Het burgerservicenummer heette vroeger sofinummer.

 • Legalisatie handtekening

  De legalisatie van een handtekening is een verklaring van echtheid van een geplaatste handtekening. U moet hiervoor persoonlijk bij de gemeente uw handtekening op het document zetten. De gemeente bevestigt dat dit dezelfde handtekening is als die op uw legitimatiebewijs.