Uittreksels

 • Uittreksel BRP

  Heeft u een bewijs nodig dat u in gemeente Sittard-Geleen woont, voor bijvoorbeeld een woningvereniging of het kopen van een auto? Dan kunt u een BRP (basisregistratie personen) aanvragen.

  Lees verder

 • Uittreksel Burgerlijke Stand

  Heeft u een bewijs nodig van geboorte, trouwen, of overlijden in deze gemeente? Dan vraagt u een uittreksel burgerlijke stand aan in de gemeente waar de gebeurtenis plaats vond. U kunt dit uittreksel alleen aanvragen voor u zelf, uw geregistreerd partner of echtgeno(o)t(e), uw minderjarige kinderen of uw ouders.

  Lees verder

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Vaak heeft u dit nodig bij een nieuwe baan.

  Lees verder

 • Bewijs van in leven zijn

  Sommige pensioenfondsen of andere uitkeringsinstanties vragen om een bewijs van in leven zijn. Ook wel een 'attestatie de vita' genoemd. Heeft u dit nodig? Haal dan bij de gemeente een uittreksel op. Daarmee bewijst u dat u in leven bent.

  Lees verder

Uitgelicht