Vergunningen

Bent u (startend) ondernemer in Sittard-Geleen en op zoek naar informatie over de benodigde vergunningen voor uw bedrijf? Hier hebben we alles voor u op een rijtje gezet. Denk hierbij aan niet alleen aan zaken als een omgevingsvergunning maar ook info over afvalinzameling of bijzondere ontheffingen openstelingen voor winkels.

 • Omgevingsvergunning

  Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen heeft u ook een omgevingsvergunning nodig voor het kappen van een boom, het aanleggen van een inrit of sloopwerkzaamheden.

 • Kabels en leidingen leggen, vergunning

 • Markten

  Informatie over (week)markten, marktmeesters, inschrijven voor marktkooplieden

 • Evenementenvergunning of melding

 • Vergunningen horeca en detailhandel

 • Reclame (aan of bij gebouwen)

  Als u als ondernemer reclame wilt aanbrengen tegen de gevel van uw bedrijfspand of op het voorterrein ervan moet u bij de gemeente nagaan of dit is toegestaan. Voor de meeste vormen van reclame is een vergunning nodig.

 • Reclamemateriaal verspreiden

  Voor het uitdelen van folders of flyers heeft u geen vergunning nodig en hoeft u geen melding te doen. Ook voor het huis-aan-huis verspreiden of aan huis bezorgen van reclame of flyers is géén vergunning nodig.

 • Straatartiest, ontheffing

  U heeft toestemming nodig om te mogen optreden als straatartiest op de openbare weg. Bijvoorbeeld voor een optreden als muzikant, mimespeler of goochelaar. Ook filmers, straatfotografen en gidsen moeten toestemming aanvragen.

 • Vergunning tijdelijke verhuur woningen

  Leegstaande gebouwen zonder woonbestemming, zoals kantoorgebouwen, mogen 10 jaar als woonruimte worden verhuurd in plaats van 5 jaar. Dit voorkomt leegstand wanneer projecten door de economische crisis vertraging oplopen.

 • Bekendmakingen

  Op overheid.nl en officielebekendmakingen.nl staan alle bekendmakingen van de gemeente Sittard-Geleen. Dat zijn bijvoorbeeld verordeningen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten.