Vergunningen

Bent u (startend) ondernemer in Sittard-Geleen en op zoek naar informatie over de benodigde vergunningen voor uw bedrijf? Hier hebben we alles voor u op een rijtje gezet. Denk hierbij aan niet alleen aan zaken als een omgevingsvergunning maar ook info over afvalinzameling of bijzondere ontheffingen openstelingen voor winkels.

 • Omgevingsvergunning

  Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen heeft u ook een omgevingsvergunning nodig voor het kappen van een boom, het aanleggen van een inrit of sloopwerkzaamheden.

 • Kabels en leidingen leggen

  Voor het leggen van kabels en leidingen in openbaar gebied is specifieke toestemming van de gemeente noodzakelijk. Burgers en bedrijven die kabels of leidingen in de grond willen liggen, moeten dit doen via een erkend bedrijf.

 • Markten

  Informatie over (week)markten, marktmeesters, inschrijven voor marktkooplieden

 • Evenementenvergunning

  Een evenementenvergunning vraagt u aan via de zogenaamde online evenementAssistent. Dat is een speciale website waar u de vergunning aanvraagt en die automatisch alle belangrijke partijen informeert over uw evenement. Denk hierbij aan politie of brantweer.

 • Vergunningen horeca en detailhandel

 • Reclamebeleid

  Als u als ondernemer reclame wilt aanbrengen tegen de gevel van uw bedrijfspand of op het voorterrein ervan moet u bij de gemeente nagaan of dit is toegestaan. Voor de meeste vormen van reclame is een vergunning nodig.

 • Reclamemateriaal verspreiden

  Voor het uitdelen van folders of flyers heeft u geen vergunning nodig en hoeft u geen melding te doen. Ook voor het huis-aan-huis verspreiden of aan huis bezorgen van reclame of flyers is géén vergunning nodig.

 • Straatartiest, ontheffing

  U heeft toestemming nodig om te mogen optreden als straatartiest op de openbare weg. Bijvoorbeeld voor een optreden als muzikant, mimespeler of goochelaar. Ook filmers, straatfotografen en gidsen moeten toestemming aanvragen.

 • Vergunning tijdelijke verhuur woningen

  Leegstaande gebouwen zonder woonbestemming, zoals kantoorgebouwen, mogen 10 jaar als woonruimte worden verhuurd in plaats van 5 jaar. Dit voorkomt leegstand wanneer projecten door de economische crisis vertraging oplopen.

 • Bekendmakingen

  Op overheid.nl en officielebekendmakingen.nl staan alle bekendmakingen van de gemeente Sittard-Geleen. Dat zijn bijvoorbeeld verordeningen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten.