Visie en beleid

 • Beleidsdocumenten en onderwerpen

  De gemeente ontwikkelt beleid en legt dat vast in documenten.

 • Onderzoek, jaarverslagen, rapporten

  De gemeente publiceert diverse onderzoeken, verslagen en rapporten.

 • Belastingen

  Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) int belastingen. Daar kunt u ook terecht voor alle informatie over belastingen.

 • Wet en regelgeving

  De gemeente neemt haar besluiten op basis van de wet- en regelgeving van de Europese Unie, het Rijk en andere overheden.

 • Bekendmakingen

  De gemeente maakt alle verordeningen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten bekend.