Visie en beleid

 • Beleidsdocumenten en onderwerpen

  De gemeente ontwikkelt beleid en legt dat vast in documenten.

 • Onderzoek, jaarverslagen, rapporten

  De gemeente publiceert diverse onderzoeken, verslagen en rapporten.

 • Wet en regelgeving

  De regels van de gemeente staan onder andere in verordeningen. Bijvoorbeeld onze Algemene Plaatselijke verordening (APV) of de legesverordening. Lees hier meer over onze wet en regelgeving.

 • Bekendmakingen

  De gemeente maakt alle verordeningen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten bekend.