Visie en beleid

 • Beleidsdocumenten en onderwerpen

  De gemeente ontwikkelt beleid en legt dat vast in documenten.

 • Onderzoek, jaarverslagen, rapporten

  De gemeente publiceert diverse onderzoeken, verslagen en rapporten.

 • Wet en regelgeving

  De regels van de gemeente staan onder andere in verordeningen. Bijvoorbeeld onze Algemene Plaatselijke verordening (APV) of de legesverordening. Lees hier meer over onze wet en regelgeving.

 • Bekendmakingen

  De gemeente maakt alle verordeningen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten bekend.

 • Woo-verzoek

  U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Dit komt voort uit de Wet open overheid (Woo). Het kan gaan om informatie over het beleid of uit andere documenten. Kunt u de informatie niet vinden? Dan kunt u een verzoek indienen.