Gemeenteraad

De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen de inwoners van Sittard-Geleen. Ze bepalen het beleid en kiezen speerpunten om in een periode van vier jaar aan te werken. Daarnaast controleert de raad of de besluiten worden uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken.

 • Raadsleden

  De gemeenteraad van Sittard-Geleen bestaat uit 37 raadsleden. Deze raadsleden zijn verdeeld over raadsfracties. Een raadsfractie bestaat uit één of meer raadsleden van dezelfde politieke partij.

 • Vergaderingen gemeenteraad

  Hier treft u informatie aan over de raadsavonden, agenda's, documenten en audioverslagen.

 • Nevenfuncties raadsleden en burgerleden

  Het zijn van raadslid is een bijbaan. Naast het werk voor de gemeenteraad voeren raadsleden andere werkzaamheden uit.

 • Jaaroverzicht 2023 | De gemeenteraad in cijfers

  Hoeveel leerlingen speelden het jeugdraadspel vorig jaar? Hoe lang en hoe vaak vergaderde de gemeenteraad? Hoeveel inwoners hebben ingesproken? Antwoord op deze vragen en nog veel meer vindt u het ‘Jaaroverzicht 2023 | De gemeenteraad in cijfers’.

 • Gedragscode

  In de gedragscode staan de regels voor raadsleden en burgercommissieleden.

 • Uw invloed

  Als u invloed wilt uitoefenen als inwoner, dan zijn er diverse manieren om dat te doen.

 • Bekendmakingen

  De gemeente maakt alle verordeningen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten bekend.

 • Wet en regelgeving

  De gemeente neemt haar besluiten op basis van de wet- en regelgeving van de Europese Unie, het Rijk en andere overheden.

 • Brieven aan de raad

  U kunt brieven die aan de raad zijn gericht bekijken. Zij worden geplaatst op de lijst ingekomen stukken.

 • Rekenkamer

  De Rekenkamer van Sittard-Geleen onderzoekt of het gemeentebestuur zijn werk goed doet. Lees hier meer over de Rekenkamer, of doe zelf een voorstel voor een onderzoek.

 • Raadsgriffie

  De gemeenteraad heeft een eigen ondersteuningsteam: de raadsgriffie. De griffie valt rechtstreeks onder de gemeenteraad.

 • Referendum

  In de gemeente Sittard-Geleen is het mogelijk om een raadgevend referendum te houden. Dit betekent dat inwoners van Sittard-Geleen door het uitbrengen van hun stem een advies kunnen geven over een besluit van de gemeenteraad. Ze kunnen voor of tegen het besluit stemmen.