Gemeenteraad

De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen de inwoners van Sittard-Geleen. Ze bepalen het beleid en kiezen speerpunten om in een periode van vier jaar aan te werken. Daarnaast controleert de raad of de besluiten worden uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken.

 • Raadsleden

  De gemeenteraad van Sittard-Geleen bestaat uit 37 raadsleden. Deze raadsleden zijn verdeeld over raadsfracties. Een raadsfractie bestaat uit één of meer raadsleden van dezelfde politieke partij.

 • Vergaderingen gemeenteraad

  Hier treft u informatie aan over de raadsavonden, agenda's, documenten en audioverslagen.

 • Nevenfuncties raadsleden en burgerleden

  Het zijn van raadslid is een bijbaan. Naast het werk voor de gemeenteraad voeren raadsleden andere werkzaamheden uit.

 • Gedragscode

  In de gedragscode staan de regels voor raadsleden en burgercommissieleden.

 • Uw invloed

  Als u invloed wilt uitoefenen als inwoner, dan zijn er diverse manieren om dat te doen.

 • Bekendmakingen

  De gemeente maakt alle verordeningen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten bekend.

 • Wet en regelgeving

  De gemeente neemt haar besluiten op basis van de wet- en regelgeving van de Europese Unie, het Rijk en andere overheden.

 • Brieven aan de raad

  U kunt brieven die aan de raad zijn gericht bekijken. Zij worden geplaatst op de lijst ingekomen stukken.

 • Rekenkamercommissie

  De Rekenkamercommissie van Sittard-Geleen onderzoekt of het gemeentebestuur zijn werk goed doet. Lees hier meer over de Rekenkamercommissie, of doe zelf een voorstel voor een onderzoek.

 • Raadsgriffie

  De gemeenteraad heeft een eigen ondersteuningsteam: de raadsgriffie. De griffie valt rechtstreeks onder de gemeenteraad.

 • Referendum

  In de gemeente Sittard-Geleen is het mogelijk om een raadgevend referendum te houden. Dit betekent dat inwoners van Sittard-Geleen door het uitbrengen van hun stem een advies kunnen geven over een besluit van de gemeenteraad. Ze kunnen voor of tegen het besluit stemmen.