Inburgeren in Sittard-Geleen

Vanaf 1 januari 2022 geldt de nieuwe Wet Inburgering. Het doel van deze wet is dat alle inburgeraars snel en goed meedoen aan het Nederlandse leven. Het liefst via betaald werk. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet.

Animatievideo inburgeren

Onderstaande animatievideo maakt duidelijk welke stappen een inburgeraar doorloopt.

Beschikbaar in negen talen

De video is ook beschikbaar in de talen Engels, Spaans, Farsi, Tigrinya, Somalisch, Arabisch, Dari en Pashto (voice over en ondertiteling). Via de website van Divosa kunt u ze bekijken.

Zo doen we dat in Sittard-Geleen

DUO heeft aangegeven dat u moet inburgeren. De gemeente helpt u hierbij. De gemeente vindt het belangrijk dat inburgeraars snel meedoen in de maatschappij, (betaald) werken, de taal leren en zich vooral thuis voelen. 

  • Regisseurs inburgering

Het allerbelangrijkste is het persoonlijke contact met inburgeraars. Dit gebeurt via de regisseurs inburgering, Daphne van der Meij, Daan Mooren, Fatma Bayram, Heleen Langeveld, Mohamad Aref of Frauke Mak  Zij zijn het vaste aanspreekpunt en ontwikkelen samen met de inburgeraar een persoonlijk plan voor de inburgering. Zij bieden begeleiding bij de inburgering, het opbouwen van een netwerk en het vinden van werk of onderwijs. Zo krijgt iedere inburgeraar persoonlijk maatwerk.

  • Welkomstpakket

Inburgeraars in Sittard-Geleen krijgen een warm welkom van de gemeente. Zij ontvangen een welkomstpakket. Dit pakket helpt hen om wegwijs te worden in de nieuwe gemeente. In dit pakket zitten ook handige hulpmiddelen om overzicht te houden tijdens de inburgering; 

  • Welkomstprogramma

Inburgeraars krijgen een welkomstprogramma waarin de volgende onderwerpen aan bod komen: welkom in Sittard-Geleen, je huis en je buurt, de uitkering, gezondheid, de politie, Vidar (de werkplaats) en een stadswandeling door de gemeente.

We doen het samen

Voor een goede inburgering is het belangrijk dat we samenwerken. Als eerste met de gemeenten Beek en Stein. En met Vidar, het participatiebedrijf van deze gemeenten. Ook met Vluchtelingenwerk is veel contact over de maatschappelijke begeleiding. Tot slot werken we samen met VISTA college. Zij verzorgen het taalonderwijs.

Contact

Neem bij vragen contact op met:

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op: