Coalitieakkoord en uitvoeringsprogramma

Na de gemeenteraadsverkiezingen onderhandelen de leden van de raad over wat de partijen in de raad de komende jaren willen bereiken. Tijdens die onderhandelingen bepalen ze samen ook welke taken of portefeuilles de wethouders krijgen.

In de raadsvergadering van 12 juli 2022 heeft de gemeenteraad het coalitieakkoord met de titel ‘Samen zorgvuldig, verbindend doorpakken’ vastgesteld. Dit document is het resultaat van een werkwijze waarbij de Toekomstvisie 2030 en de verkiezingsprogramma’s van alle partijen de basis vormen voor een agenda waaruit blijkt waar Sittard-Geleen de komende jaren mee aan de slag gaat.

Op een aantal onderwerpen willen de coalitepartijen gob en CDA concreter ingaan en verdiepende afspraken vastleggen. Dat is gebeurd in de Uitvoeringsafspraken die tijdens de raadsvergadering van 13 juli 2022 zijn vastgesteld. 

Download