Begroting en jaarrekening

Hoe komt de gemeente aan haar geld en waar gaat dat geld naar toe? Het staat allemaal in de gemeentelijke begroting en de jaarrekening. In de begroting staan de plannen. In de jaarrekening staat het verslag. U kunt de begroting en jaarrekening digitaal bekijken.

Begrotingen

Begroting 2022 bekijken

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2022 bekijken
Jaarrekening 2021 bekijken

Achtergrondinformatie

Inwoners van Sittard-Geleen hebben recht op voorzieningen, veilige wegen, een verzorgde openbare ruimte en nog veel meer. De gemeente zorgt ervoor dat al deze zaken op orde zijn. Dit kost veel geld. In totaal gaat het per jaar om meer dan vierhonderd miljoen euro. Net als in een bedrijf werkt de gemeente met een begroting, tussentijdse rapportages en een jaarrekening. Door regelmatig te kijken hoe het staat met de uitvoering van plannen en bijbehorende kosten is het mogelijk om het huishoudboekje van de gemeente op orde te houden.

Waar komt het geld van de gemeente vandaan?

De gemeente krijgt elk jaar geld uit het Gemeentefonds. Dit is een fonds waarin het Rijk een deel van de belastingopbrengst stopt en verdeelt over alle gemeenten. Dit geld mag iedere gemeente naar eigen inzicht besteden. Daarnaast krijgt de gemeente geld van het Rijk en de Provincie om uit te geven aan specifieke zaken. Bijvoorbeeld aan het openbaar vervoer of de bestrijding van werkloosheid. Tot slot komt er nog geld binnen via gemeentelijke belastingen, leges en andere rechten.

Programmabegroting

Het geld moet goed en eerlijk verdeeld worden. De gemeente denkt van te voren goed na over waar het geld aan moet worden besteed. Wat de plannen zijn en hoeveel dat gaat kosten, staat in de programmabegroting. Het grootste deel van de gemeentelijke uitgaven bestaat uit de uitvoering van wettelijke taken. Denk aan onderwijs, het verstrekken van uitkeringen, vergunningen etc. Daarnaast is er (beperkt) ruimte voor nieuwe plannen en ontwikkelingen. Het college van B&W doet in de programmabegroting voorstellen voor nieuwe uitgaven en bezuinigingen in het komend jaar. De gemeenteraad bespreekt deze plannen, wijzigt wat ze nodig vindt en stelt de begroting in november vast.