Raadsgriffie

De gemeenteraad heeft een eigen ondersteuningsteam: de raadsgriffie. De griffie valt rechtstreeks onder de gemeenteraad.

De raadsgriffie wordt geleid door de raadsgriffier. De griffier is de schakel tussen de gemeenteraad enerzijds en het college, de gemeentesecretaris en de ambtenaren anderzijds. De griffier wordt ondersteund door twee raadsadviseurs, een bureaucoördinator (planning en procedure) en een managementassistente

De griffie verzorgt onder andere de voorbereiding en afwikkeling van de Raadsavond en geeft advies en ondersteuning aan de raadsleden. Ook zorgt de griffie voor de communicatie vanuit de raad en contacten met inwoners en organisaties.

Contact


 

 

Griffier N.A.P.G. (Nicolle) Bisschoff

Nicolle Bisschoff
(046) 477 87 14
nicolle.bisschoff@sittard-geleen.nl

 Nicolle Bisschoff

Raadsadviseur

Angelique Lamers-Beckers
(046) 477 85 46
angelique.lamers@sittard-geleen.nl
 

 Angelique Lamers

Raadsadviseur

Audrey Cortlever
(046) 477 85 06
audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Audrey-Cortlever

Raadsondersteuner

Chantal Botinga
(046) 477 79 65
chantal.botinga@sittard-geleen.nl

 

Medewerker griffie

Angelique Verlinden
(046) 477 86 99
angelique.verlinden@sittard-geleen.nl

Angelique Verlinden