Raadsgriffie

De gemeenteraad heeft een eigen ondersteuningsteam: de raadsgriffie. De griffie valt rechtstreeks onder de gemeenteraad.

De raadsgriffie wordt geleid door de raadsgriffier. De griffier is de schakel tussen de gemeenteraad enerzijds en het college, de gemeentesecretaris en de ambtenaren anderzijds. De griffier wordt ondersteund door twee raadsadviseurs, een bureaucoördinator (planning en procedure) en een managementassistente

De griffie verzorgt onder andere de voorbereiding en afwikkeling van de Raadsavond en geeft advies en ondersteuning aan de raadsleden. Ook zorgt de griffie voor de communicatie vanuit de raad en contacten met inwoners en organisaties.

Contact

Griffier N.A.P.G. (Nicolle) Bisschoff

Nicolle Bisschoff
046 477 87 14
nicolle.bisschoff@sittard-geleen.nl

 Nicolle Bisschoff

Raadsadviseur

Angelique Lamers-Beckers
046 477 85 46
angelique.lamers@sittard-geleen.nl

 Angelique Lamers

Raadsadviseur

Audrey Cortlever
046 477 85 06
audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Audrey-Cortlever

Raadsondersteuner

Chantal Botinga
046 477 79 65
chantal.botinga@sittard-geleen.nl

Chantal Botinga

Communicatieadviseur griffie

Caroline Vavrinek
046 477 70 04
caroline.vavrinek@sittard-geleen.nl

Caroline Vavrinek

Medewerker griffie

Angelique Verlinden
046 477 70 05
angelique.verlinden@sittard-geleen.nl

Angelique Verlinden