Nevenfuncties raadsleden en burgerleden

Het zijn van raadslid is een bijbaan. Naast het werk voor de gemeenteraad voeren raadsleden andere werkzaamheden uit.

Overzicht nevenfuncties raadsleden

Burgerleden

De fracties en hun raadsleden worden bij het raadswerk ondersteund door burgerleden. Iedere fractie mag maximaal twee burgerleden benoemen. Zij worden, net als de raadsleden, beëdigd in een raadsvergadering. Verder moeten zij ook voldoen aan de criteria waar raadsleden aan voldoen om te kunnen worden benoemd, zoals het vereiste om binnen de gemeentegrens te wonen. De burgerleden zijn niet gekozen bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar staan meestal wel op de kieslijst van de partij. 

Burgerleden kunnen de fractie vertegenwoordigen in de Rondevergaderingen, bij themasessies, werkgroepen en bij werkbezoeken. Een raadslid mag zich niet laten vervangen door een burgerlid in de raadsvergadering. Daarvoor is democratische legitimiteit vereist.    

Overzicht nevenfuncties burgerleden