Vergaderingen gemeenteraad

Hier treft u informatie aan over de raadsavonden, agenda's, documenten en audioverslagen.

De gemeenteraad vergadert elke twee weken op de donderdag. Wilt u de raadsavond bijwonen, inspreken of meedoen? Meer informatie vindt u hier.

Raadsinformatiesysteem

De vergaderdata, de agenda's, notulen en vergaderstukken, de besluitenlijsten en de brieven aan de raad zijn openbaar en te raadplegen in het raadsinformatiesysteem. 

 Naar het raadsinformatiesysteem

Audio en video-archief

De vergaderingen van de gemeenteraad worden live uitgezonden door lokale omroep Start en kunt u ook via deze website raadplegen.  Daarnaast zijn de vergaderingen van de gemeenteraad als videoverslag en van de Ronde-bijeenkomsten als audioverslag na enkele werkdagen te raadplegen. Zo kunt u de hele vergadering (opnieuw) bekijken of beluisteren, én gericht zoeken op een agendapunt en vervolgens op spreker(s).

Naar het audio- en videoarchief