Koninklijke onderscheiding (lintje)

Elk jaar is het mogelijk om vanaf 27 april tot 1 juli iemand voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding. Dit is een blijk van waardering voor iemand die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Dat kan een vrijwilliger zijn die zich al vele jaren inzet voor een vereniging, instelling of maatschappelijke organisatie, maar ook iemand die binnen zijn werkkring een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. De dag vóór Koningsdag is de zogenaamde lintjesregen. Dan reikt de burgemeester namens de Koning aan verdienstelijke inwoners van Sittard-Geleen een onderscheiding uit.

Hoe kunt u iemand voordragen?

Ken u iemand die in de gemeente Sittard-Geleen woont en een lintje verdient? Neem dan eerst contact op met de medewerker Kabinet van het team Bestuur en Communicatie, via telefoonnummer 046-4778048 of via kabinet@sittard-geleen.nl. Deze medewerker kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Daarna kan het verzamelen van alle benodigde gegevens beginnen en kan het voorstelformulier ingevuld worden. Dit kan via de website van Koninklijke onderscheidingen. Wanneer die klus geklaard is, dient u het voorstel in bij de burgemeester. Let op, dit moet vóór 1 juli 2022!

Lintje voor specifieke datum

Het is ook mogelijk om iemand voor te dragen om een lintje in ontvangst te nemen op een specifieke datum. Deze aanvraag dient zes maanden voor deze specifieke datum bij de burgemeester te worden ingediend. 

Op de officiële website vindt u meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding.