Ambtelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie wordt aangestuurd door een directie en teammanagement. De opgaven waar we als gemeente voor staan, zijn ondergebracht in 24 teams.

Directieteam

  • John Heesen - gemeentesecretaris / algemeen directeur
  • Nathalie Ploem - directeur Dienstverlening
  • Leonne Delahaije - directeur Omgeving
  • Annabelle Pereboom – directeur Samenleving
  • Jantien Kuperus – directeur Vidar
  • Serve Roberts – hoofd concern control / concerncontroller

Teams

De organisatie is verdeeld in 24 teams. Elk team heeft een eigen teammanager die het team aanstuurt.

Dienstverlening

Klant Contact Centrum en Burgerzaken, Bestuur en Communicatie, Informatiemanagement en ICT, HR, Financiën, Facilitaire Services, Vastgoed

Omgeving

Inrichting en planning openbare ruimte, Projecten, Wijkbeheer, Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Parkeren, Toezicht en Handhaving, Openbare Orde en Veiligheid

Samenleving

Maatschappelijke Ontwikkeling, Economische Ontwikkeling, Zorg, Jeugd, Leren en Jongeren

Vidar (participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek)

Uitkeringen Vidar, Ontwikkeling Vidar, Commercie Vidar, Producten en Diensten Vidar, Ondersteuning Vidar

Vacatures