Ambtelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit twee directieleden, vijf clusters en 30 teams.

Directie

  • Gert-Jan Kusters - Gemeentesecretaris / Algemeen directeur
  • Marcel Heckmans - directeur Bedrijfsvoering

Clusters

Het gemeentelijk takenpakket is verdeeld over 5 clusters:

Beleid

Hier zijn alle beleidsdisciplines samengebracht.

Ruimtelijke Projecten en beheer

O.a. beheer van de openbare ruimte en realisatie van projecten.

Dienstverlening

De dienstverlening aan burger, ondernemer, vereniging, instelling.

Sociale Zaken

Activeren van mensen naar werk en ook de zorgtaken (bv. Wmo) zijn hier ondergebracht.

Concern

Hier zijn openbare orde en veiligheid, bestuurszaken en communicatie en alle bedrijfsvoeringstaken in ondergebracht.

Teams

De clusters zijn weer onderverdeeld in een aantal teams. In het organogram (pdf, 167 kB) staan deze weergegeven.
Voor een aantal teams wordt onderzocht of deze kunnen worden ondergebracht in een regionaal samenwerkingsverband.

Vacatures