Ambtelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit twee directieleden, vijf clusters en 22 teams.

Directie

 • Gert-Jan Kusters - gemeentesecretaris / algemeen directeur
 • Jo Nelissen - adjunct gemeentesecretaris / directeur

Clusters

Het gemeentelijk takenpakket is verdeeld over 5 clusters.

 1. Beleid
  Hier zijn alle beleidsdisciplines samengebracht.
 2. Ruimtelijke Projecten en beheer
  O.a. beheer van de openbare ruimte en realisatie van projecten.
 3. Dienstverlening
  De dienstverlening aan burger, ondernemer, vereniging, instelling.
 4. Sociale Zaken
  Activeren van mensen naar werk en ook de zorgtaken (bv. Wmo) zijn hier ondergebracht.
 5. Concern
  Hier zijn openbare orde en veiligheid, bestuurszaken en communicatie en alle bedrijfsvoeringstaken in ondergebracht.

Teams

De clusters zijn weer onderverdeeld in een aantal teams. In het organogram staan deze weergegeven.
Voor een aantal teams wordt onderzocht of deze kunnen worden ondergebracht in een regionaal samenwerkingsverband.

Vacatures

Uitgelicht