Dwangsom bij te laat beslissen

Als de gemeente te laat een beslissing neemt op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing, kunt u recht hebben op een dwangsom. Deze dwangsom is een boete die de gemeente aan u moet betalen. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is. Tot maximaal 42 dagen. De hoogte van de boete is voor de eerste 14 dagen € 20 per dag. De 14 dagen daarna € 30 per dag en de overige dagen € 40 per dag. De totale dwangsom bedraagt maximaal € 1260.

U stelt de gemeente schriftelijk op de hoogte van het niet op tijd nemen van de beslissing. De gemeente heeft daarna 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Neemt de gemeente in die 2 weken nog geen beslissing, dan heeft u recht op een dwangsom.

Is er meer dan één aanvrager? De verschuldigde boete wordt dan gelijk verdeeld over de aanvragers.

Voorwaarden

In sommige gevallen heeft u geen recht op een dwangsom:

  • Als de gemeente door u veel te laat op de hoogte is gesteld.
  • Als de aanvrager geen betrokkene is.
  • Als de aanvraag niet volledig is.

Aanvraag

Als de gemeente te laat is met het nemen van een beslissing, moet u dit zelf melden. Dit doet u schriftelijk. U kunt hiervoor het formulier gebruiken.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie én is ook het formulier Ingebrekestelling te downloaden.