Kwartaalrapportages

Bekijk het dashboard 'Kwartaalrapportages Sittard-Geleen'. Met daarin informatie over onder andere het sociaal domein, bezwaarschriften en de armoedemonitor.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmQ0NTJlMGQtZTkxNC00YzYzLWJmOGItMmVhYmRlZjZmODdkIiwidCI6ImVjZGI3ZmMyLTI2YzEtNDVkNS1iZWIxLWI0NWQ3YTJhMzA2MSIsImMiOjh9