Monumenten verduurzamen of verbouwen

Gaat u een monument verduurzamen of verbouwen? Of een gebouw in een beschermd gezicht? Dan heeft u bijna altijd een vergunning nodig. Neem daarom eerst contact op met Team vergunningen vóórdat u gaat beginnen.

Voorbeelden zijn:

  • Plaatsen van zonnepanelen 
  • Aanbrengen van kunststof kozijnen met dubbel glas, gevel- en dakisolatie
  • Vervangen van (historisch) bouwmateriaal zoals dakpannen
  • Wijzigen van de kleur van waardevolle kozijnen
  • Nieuw invoegen van een hele gevel
  • Gevelreiniging
  • Verwijderen (slopen) van oorspronkelijke tussenmuren of delen van vloeren/plafonds

Rijksmonument verduurzamen

Woon je in een Rijksmonument? De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) biedt een ontzorgingsprogramma aan met als doel het ondersteunen van monumenteigenaren bij het verduurzamen van hun monumentale vastgoed. Gemeentelijke monumenten vallen buiten deze regeling. Meer informatie vindt u hier: 

Voor monumenten die onder de noemer “maatschappelijk vastgoed” vallen, is er een ontzorgingsprogramma vanuit Provincie Limburg toegankelijk. Vanuit dit programma kan een energiescan of advies worden aangevraagd. Deze regeling kent geen financieringsmogelijkheden voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Duurzame Monumenten-lening

Een Duurzame Monumenten-Lening is een laagrentende lening die wordt verstrekt aan een eigenaar van een rijksmonument die het pand wil verduurzamen. Lees meer

Een Duurzame Monumenten-LeningPLUS is een laagrentende lening die wordt verstrekt aan eigenaren voor energiebesparende maatregelen in of aan een rijksmonument dat niet als woonhuis is geregistreerd volgens het monumentenregister. Lees meer

Zonnepanelen

We krijgen veel vragen over het plaatsen van zonnepanelen op monumenten of op gebouwen in beschermde gezichten. Dat mag namelijk niet zo maar. In een vergunningaanvraag kan worden bepaald of op uw pand zonnepanelen mogen worden geplaatst en welke voorwaarden hier aan gekoppeld zijn.

Via de zon-kaart kunt u zien of uw pand een (rijks)monument is of zich bevindt in een beschermd stads- of dorpsgezicht. Ook kunt u hiermee bepalen of u moet voldoen aan bepaalde voorwaarden voor de plaatsing van uw zonne-installatie.

Heeft u hulp nodig? Mail dan naar balievergunningen@sittard-geleen.nl of bel naar 14 046. Vermeld erbij dat u meer informatie wenst over het plaatsen van zonnepanelen op een monument of in een beschermd gezicht.

Zon op monumenten op de kaart

Wilt u weten onder welke voorwaarden u een zonne-installatie op uw pand mag plaatsen? Kijk dan op onze interactieve kaart

Overige verduurzamingsmaatregelen

Alle overige verduurzamingsmaatregelen voor monumenten zijn doorgaans maatwerk. Standaardoplossingen - zoals kunststof kozijnen met dubbel glas, of dikke isolatiepakketten voor gevels en dak - zijn meestal niet mogelijk. Neem ook hier, voordat u gaat beginnen, altijd even contact op met Team vergunningen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefoonnummer 14 046.

Meer informatie