Sportakkoord Sittard-Geleen

Sport en beweging moet voor iedereen leuk en toegankelijk zijn. Daarom werken we samen met verenigingen, sportaanbieders en maatschappelijke organisaties aan een Sportakkoord voor Sittard-Geleen. Hierin spreken we af hoe we een gezonde, actieve leefstijl van alle inwoners kunnen bevorderen en sport en bewegen nóg meer op de kaart kunnen zetten.

Ambities van het sportakkoord

Het sportakkoord is een lokale invulling van het Nationaal Sportakkoord, en bevat ambities en concrete acties om met elkaar bij te dragen aan het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl van alle inwoners. En dat is belangrijk want Sittard-Geleen heeft een grote opgave op het gebied van gezondheid en gezondheidsbeleving.

Thema’s die in het Sportakkoord aandacht krijgen zijn onder meer sport en beweging in en rondom school, toekomstbestendige verenigingen, ondersteuning en begeleiding voor kwetsbare doelgroepen en samenwerking.

Lees de volledige ambities van Sittard-Geleen: