Sportakkoord Sittard-Geleen

Sport en beweging moet voor iedereen leuk en toegankelijk zijn. Daarom werken we samen met verenigingen, sportaanbieders en maatschappelijke organisaties aan een Sportakkoord voor Sittard-Geleen. Hierin spreken we af hoe we een gezonde, actieve leefstijl van alle inwoners kunnen bevorderen en sport en bewegen nóg meer op de kaart kunnen zetten.

Ambities van het sportakkoord

Het sportakkoord is een lokale invulling van het Nationaal Sportakkoord, en bevat ambities en concrete acties om met elkaar bij te dragen aan het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl van alle inwoners. En dat is belangrijk want Sittard-Geleen heeft een grote opgave op het gebied van gezondheid en gezondheidsbeleving.

Thema’s die in het Sportakkoord aandacht krijgen zijn onder meer sport en beweging in en rondom school, toekomstbestendige verenigingen, ondersteuning en begeleiding voor kwetsbare doelgroepen en samenwerking.

Lees de volledige ambities van Sittard-Geleen:

Subsidieregeling

Om de acties uit het Sportakkoord uit te voeren, is de subsidieregeling Sportakkoord in het leven geroepen. Via deze regeling kunnen verenigingen, clubs en andere maatschappelijke instellingen subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan de ambities in het Sportakkoord. Deze ambities zijn:

  • Het versterken van het fundament van de sport. 
  • Het vergroten van het bereik van de sport. 
  • Meer betekenis geven aan sport. 

Subsidie aanvragen

Wil je subsidie aanvragen voor een activiteit die bijdraagt aan de ambities van het Sportakkoord? Dat kan, als de activiteit bijdraagt aan tenminste een van deze punten:

  • Inclusie en diversiteit
  • Sociaal veilige sport
  • Vitale sportaanbieders
  • Vaardig in bewegen
  • Ruimte voor sport en bewegen
  • Maatschappelijke waarde van topsport

naar aanvraagformulier

Stuur het ingevulde formulier en eventuele bijlagen naar: sportakoord@sittard-geleen.nl.

Wil je vooraf even afstemmen over je aanvraag? Dat kan. Stuur een mail naar sportakkoord@sittard-geleen.nl. Dan maken we een telefonische afspraak met je.