Welke trouwlocaties zijn er in de gemeente Sittard-Geleen?

Sinds 1 januari 2018 mogen bruidsparen kiezen waar ze willen trouwen in de gemeente. Uiteraard mag de keuze van de locatie niet in strijd zijn met de openbare orde en veiligheid of strijdig zijn met de goede zeden.