Kinderopvang

Kinderopvangvoorzieningen, Kinderdagverblijf, Peuterspeelzaal, Buitenschoolse opvang, Gastouder, Gastouderbureau, Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Zoekt u opvang voor uw kind? Een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau? U vindt adressen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen zijn alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland opgenomen. Deze voorzieningen worden pas in dit register opgenomen na een inspectie door de GGD en een beschikking van de gemeente.