Kinderopvang

Kinderopvangvoorzieningen, Kinderdagverblijf, Buitenschoolse opvang, Gastouder, Gastouderbureau, Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Locaties kinderopvang

Zoekt u opvang voor uw kind? Een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau? U vindt adressen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen Hier zijn alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland opgenomen. Deze voorzieningen worden pas in dit register opgenomen na een inspectie door de GGD en een beschikking van de gemeente.

Kinderopvangtoeslag

U wilt dat uw kinderen goed opgevangen worden terwijl u werkt. En dat is zeker niet goedkoop. Daarom is er de kinderopvangtoeslag: een tegemoetkoming in de kosten van geregistreerde opvang.

Kinderopvangtoeslag krijgt u niet automatisch. Die vraagt u zelf aan bij de Belastingdienst.

Sociaal Medische Indicatie (SMI) voor kinderopvang

Soms is er geen recht op kinderopvangtoeslag. Maar hebben ouders kinderopvang nodig vanwege sociale of medische redenen. Ook kan kinderopvang noodzakelijk zijn voor een gezonde en goede ontwikkeling van het kind. Dan kunt u misschien een vergoeding van de gemeente krijgen via een Sociaal Medische Indicatie (SMI).

Neem bij vragen over SMI contact op met het team Jeugd via telefoonnummer 14 046 of stuur een e-mail naar smi@sittard-geleen.nl.