Leerlingenvervoer

Maakt u kosten voor het vervoer van uw kind naar school omdat uw kind door een handicap of ziekte niet zelf of met begeleiding naar school kan? Of gaat uw kind vanwege uw geloofsovertuiging of onderwijskeuze niet naar een school in de buurt? Dan kunt u misschien onkosten vergoed krijgen.

Aanvragen

U kunt altijd een aanvraag doen voor de bekostiging van leerlingenvervoer.

Wanneer u echter zekerheid wil hebben dat uw aanvraag afgerond is vóór de start van het nieuwe schooljaar 2024-2025, dient de volledige ingevulde aanvraag vóór 16 mei 2024 in het bezit te zijn van de gemeente Sittard-Geleen. Als u de aanvraag na 16 mei 2024 indient, kan het zijn dat uw aanvraag niet op tijd afgehandeld is voor de start van het nieuwe schooljaar.

U vraagt leerlingenvervoer digitaal aan:

Aanvragen

Wijziging doorgeven

Wilt u een wijziging doorgeven voor het lopende schooljaar? Stuur dan een mail naar leerlingenvervoer@sittard-geleen.nl.

Wat is de vergoeding

De gemeente kijkt voor het vaststellen van de vergoeding naar de afstand, de reistijd, de leeftijd van uw kind, de mogelijkheden van uw kind en de mogelijkheden om zelf uw kind te begeleiden naar school. De vergoeding kan bijvoorbeeld zijn:

 • Een fietsvergoeding per kilometer
 • Een vergoeding voor de kosten voor het openbaar vervoer (eventueel met begeleiding)
 • Een kilometervergoeding voor het zelf halen en brengen van uw kind
 • Aangepast vervoer met een bus of taxi-(bus)

Wat zijn de voorwaarden

 • Uw kind volgt speciaal basisonderwijs of basisonderwijs op basis van een bepaalde geloofsovertuiging of levensbeschouwelijke richting
 • U krijgt alleen het vervoer van huis naar school en vice versa vergoed
 • Uw kind gaat naar de dichtstbijzijnde school die voor uw kind geschikt is
 • U moet de aanvraag 12 weken voor het begin van het schooljaar insturen

Eigen bijdrage

Voor aangepast vervoer kan de gemeente een eigen bijdrage vragen als het verzamelinkomen van de ouders/verzorgers boven het gestelde drempelinkomen ligt. Voor het schooljaar 2023-2024 is dit € 28.800. Voor het schooljaar 2024-2025 is dit € 29.700.

Je kunt via de groene button het leerlingenvervoer aanvragen. Hiervoor heb je DigiD nodig. Met DigiD wordt gecontroleerd of jij ook echt de persoon bent die het leerlingenvervoer aanvraagt.

Inloggen met DIGID van uzelf, en BSN van uw kind bij de hand houden.

De volgende documenten dienen te worden meegestuurd:

 1. Toelaatbaarheidsverklaring.
  Als uw kind naar het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs gaat, heeft u een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) gekregen. Hierin staat welk onderwijs geschikt is voor uw kind. Uw kind kan in aanmerking komen voor leerlingenvervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school die dit soort onderwijs aanbiedt.
 2. Onderbouwing beperkingen leerling door arts
 3. Medische verklaring ouder indien deze niet in staat is om de benodigde begeleiding te bieden danwel Werkgeversverklaring wanneer (beide) ouder(s) door werk niet in is/staat  om de benodigde begeleiding te bieden
 4. Inkomensverklaring
  Om te beslissen of u een eigen bijdrage moet betalen, moet u bij uw aanvraag uw inkomensverklaring van 2 jaar geleden meesturen. Een inkomensverklaring is een overzicht van wat u in 1 jaar heeft verdiend. Een inkomensverklaring kunt u aanvragen bij de website van de Belastingdienst.

Vragen?

Heeft u vragen over Leerlingenvervoer of wilt u het aanvraagformulier per post of e-mail ontvangen? Neem dan contact op met het team Jeugd via telefoonnummer 14 046 of stuur een e-mail naar leerlingenvervoer@sittard-geleen.nl.