Leerlingenvervoer

Maakt u kosten voor het vervoer van uw kind naar school omdat uw kind door een handicap of ziekte niet zelf of met begeleiding naar school kan? Of gaat uw kind vanwege uw geloofsovertuiging of onderwijskeuze niet naar een school in de buurt? Dan kunt u misschien onkosten vergoed krijgen.

Aanvraagformulier schooljaar 2023-2024 (pdf 146kB)

Aanvraagformulier schooljaar 2022-2023 (pdf, 213kB)

Wijziging doorgeven

Wilt u een wijziging doorgeven voor het lopende schooljaar? Stuur dan een mail naar leerlingenvervoer@sittard-geleen.nl.

Wat is de vergoeding

De gemeente kijkt voor het vaststellen van de vergoeding naar de afstand, de reistijd, de leeftijd van uw kind, de mogelijkheden van uw kind en de mogelijkheden om zelf uw kind te begeleiden naar school. De vergoeding kan bijvoorbeeld zijn:

  • Een fietsvergoeding per kilometer
  • Een vergoeding voor de kosten voor het openbaar vervoer (eventueel met begeleiding)
  • Een kilometervergoeding voor het zelf halen en brengen van uw kind
  • Aangepast vervoer met een bus of taxi-(bus)

Wat zijn de voorwaarden

  • Uw kind volgt speciaal basisonderwijs of basisonderwijs op basis van een bepaalde geloofsovertuiging of richting
  • U krijgt alleen het vervoer van huis naar school en vice versa vergoed
  • Uw kind gaat naar de dichtstbijzijnde school die voor uw kind geschikt is
  • U moet de aanvraag 12 weken voor het begin van het schooljaar insturen

Eigen bijdrage

Voor aangepast vervoer kan de gemeente een eigen bijdrage vragen als het verzamelinkomen van de ouders/verzorgers boven het gestelde drempelinkomen ligt. Voor het schooljaar 2021-2022 is dit € 27.000. Voor het schooljaar 2022-2023 is dit € 27.900.

Vragen?

Neem bij vragen over Leerlingenvervoer contact op met het team Jeugd via telefoonnummer 14 046 of stuur een e-mail naar leerlingenvervoer@sittard-geleen.nl.