Leerplicht (5-18 jaar)

Leerplicht, Kwalificatieplicht, Spijbelen, Voortijdig schoolverlaten, Verzuim, Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)

Kinderen van 5 tot 16 jaar hebben een volledige leerplicht. Zij moeten dus elke dag naar school. Kinderen die na hun 16e nog geen diploma hebben, hebben een kwalificatieplicht. Dit betekent dat ze een opleiding moeten blijven volgen totdat ze een diploma hebben. Hiermee wordt bedoeld: een diploma van HAVO, VWO, of MBO-niveau 2 of hoger. De gemeente controleert of kinderen naar school gaan.

Het Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek helpt ouders en kinderen om (weer) naar school te gaan. Het bureau werkt voor de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en grondgebied Schinnen van gemeente Beekdaelen.

Meer weten over leerplicht?

Contact

Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek
Telefoon: 14 046
E-mail: rbl-westelijkemijnstreek@sittard-geleen.nl

Mijn kind spijbelt

Is uw kind zonder geldige reden afwezig op school? Dan moet de school dit melden aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar nodigt u en uw kind (12 jaar en ouder) uit voor een gesprek. We willen graag weten waarom uw kind spijbelt. Misschien was het zomaar. Maar soms zijn er andere redenen: uw kind vindt de opleiding te moeilijk of wordt gepest. Samen zoeken we naar de beste oplossing voor uw kind. Zodat uw kind weer naar school gaat en een diploma haalt.

Mijn kind weigert naar school te gaan

Weigert uw kind naar school te gaan? En is uw kind nog leerplichtig? Dan nodigt een leerplichtambtenaar u en uw kind (12 jaar en ouder) uit voor een gesprek. Samen zoeken we naar de beste oplossing voor uw kind. Zodat uw kind weer naar school gaat en een diploma haalt.

School heeft mijn kind naar huis gestuurd

Heeft school uw kind naar huis gestuurd? Dit mag niet zomaar. Het is belangrijk dat u in contact blijft met school. Samen probeert u ervoor te zorgen dat uw kind weer naar school kan gaan.

Wilt u meer weten?

Wat moet school doen

Scholen moeten zorgen voor goed onderwijs. En voor een veilige omgeving voor uw kind. Als een school ziet dat het niet zo goed gaat met uw kind, kunnen ze om hulp vragen bij een leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kijkt wat er aan de hand is. Samen met u en de school zoekt hij naar een oplossing zodat uw kind naar school blijft gaan en een diploma haalt.

Als een kind zonder geldige reden niet op school is, moet de school dit doorgeven aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar nodigt u en uw kind dan uit voor een gesprek.

Past de school niet (meer) bij uw kind? Of kan de school geen goed onderwijs aan uw kind geven? Dan moet de school helpen bij het zoeken naar een nieuwe school. Dit heet een inspanningsverplichting.

Meer weten over passend onderwijs? 

Kijk op de website van: