Bezwaar maken

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. U kunt dan meestal bezwaar maken. Of bezwaar mogelijk is, staat in het besluit.

Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen, WOZ-waarde of een parkeerbon van de gemeente doet u bij de BsGW

Voor online bezwaar maken heeft u uw DigiD nodig.

Bezwaar online indienen

Bezwaarschrift intrekken

U kunt uw bezwaar altijd intrekken. Dat kan tijdens de hoorzitting mondeling. Buiten de zitting kan dat alleen schriftelijk.
Om uw bezwaar online in te trekken heeft u heeft uw DigiD nodig.

 

Bezwaar maken

Besluiten worden bekend gemaakt via officielebekendmakingen.nl. Of het besluit wordt naar u toegestuurd. U heeft dan 6 weken tijd om bezwaar te maken. 
U kunt zowel online als schriftelijk bezwaar maken. U kunt een schriftelijk bezwaar sturen naar:

Gemeente Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA Sittard

Zorg dat in uw bezwaar in ieder geval de volgende gegevens zijn opgenomen:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u de brief stuurt
  • met welk besluit u het niet eens bent
  • waarom u het daarmee niet eens bent
  • uw handtekening

Hoe gaat het verder

  • Nadat u een bezwaar heeft opgestuurd ontvangt u een schriftelijke bevestiging met antwoordkaart. Daarop kunt u aangeven of wilt spreken tijdens de hoorzitting.
  • Een medewerker van de gemeente neemt uw bezwaar in behandeling.
  • De commissie bezwaarschriften brengt een advies uit aan de gemeente.

De gemeente moet binnen 12 weken beslissen over uw bezwaar. De termijn voor die 12 weken gaat in op de dag ná de laatste dag dat u bezwaar kon indienen.
Als het nodig is mag de gemeente 1 keer verlengen met maximaal 6 weken. 

Voorlopige voorziening

Ook als u bezwaar maakt, mag het besluit al worden uitgevoerd. Wilt u dat juist voorkomen en heeft u daarvoor een goede reden? Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Limburg. Hoe u dat doet leest u op: rechtspraak.nl.

Bezwaar maken namens iemand anders

Maakt u bezwaar namens iemand anders? Dan moet die persoon u een volmacht verlenen. Dit heet een machtiging. Hiervoor vult die persoon het machtigingsformulier in. 

Maak van het ingevulde en ondertekende formulier een scan of een duidelijke en goed leesbare foto en stuur deze mee met uw bezwaar.

Beroep

Als u het niet eens met de beslissing van de gemeente op uw bezwaarschrift kunt u in beroep gaan. U moet uw beroep binnen 6 weken na de beslissing indienen bij de rechter. Meer informatie over in beroep gaan op rechtspraak.nl

Voorlopige voorziening

Ook als u in beroep gaat, mag het besluit al worden uitgevoerd. Wilt u dat juist voorkomen en heeft u daarvoor een goede reden? Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Limburg. Hoe u dat doet leest u op: rechtspraak.nl.

Jaarverslagen

De commissie bezwaarschriften maakt elk jaar een jaarverslag. U kunt het jaarverslag opvragen door te bellen naar 14046 en te vragen naar het secretariaat van de commissie bezwaarschriften. 

Meer informatie over bezwaar en beroep?

Wilt u meer informatie? Lees dan de brochure “Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid”. Download deze op de site van de Rijksoverheid. Of bel naar Informatie Rijksoverheid via telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).