Geluidsopname gesprek

Wilt u een gesprek met de gemeente opnemen? Bijvoorbeeld om thuis nog een keer terug te luisteren? Of om uw advocaat, een familielid, een hulpverlener of een andere persoon die u helpt eens te laten luisteren? In de meeste gevallen mag u een geluidsopname van het gesprek maken. U mag niet filmen en fotograferen.

Ga er zorgvuldig mee om

Wij vragen u zorgvuldig met de gemaakte opnamen om te gaan. Delen op social media of het aanpassen van de geluidsopname is niet toegestaan. We informeren u daarom graag over de spelregels bij het maken van opnamen. Deze spelregels gelden voor alle gesprekken die u met medewerkers of bestuurders van de gemeente voert.

Spelregels

  1. U mag in de meeste gevallen een geluidsopname maken van een gesprek met de gemeente. Soms zijn er zwaarwegende redenen om dit niet toe te staan. We leggen u dan uit waarom en kijken naar een andere oplossing. Filmen of fotograferen mag u niet.
  2. U laat voor het gesprek weten dat u het gesprek wilt opnemen en waarom.
  3. U mag het bestand met de geluidsopname niet aan iemand anders geven, zonder toestemming van de gemeente. Uw familie, juridisch adviseur, hulpverlener of advocaat mag wel luisteren naar de opname. 
  4. U mag niet knippen en plakken in een opname. 
  5. U mag de opname niet openbaar delen via websites of social media. 

Uitzonderingsgevallen

Soms is er een reden om het opnemen van het gesprek te weigeren. De medewerker waar u het gesprek mee heeft, legt u in dat geval de reden uit.

Meer informatie

De gemeente volgt met deze spelregels de Nationale Ombudsman. Wilt u daar meer over weten? Kijk dan op de website van de Nationale Ombudsman.