pgp-key

Download hier de centrale publieke encryptiesleutel die hoort bij security.txt op  sittard-geleen.nl/.well-known/security.txt 

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

Download ‘pgp-key’, 695B