Bewijs van in leven zijn

Vraagt uw pensioenfonds of een andere uitkerende instantie om een bewijs dat u in leven bent? Dan kunt u een bewijs van in leven zijn of attestatie de vita aanvragen. Het bewijs van in leven zijn voor gebruik in Nederland kunt u online aanvragen. U kunt het uittreksel online aanvragen. Binnen vijf werkdagen ontvangt u het uittreksel per post.
 

Online aanvragen


Het bewijs van in leven voor gebruik in het buitenland moet u persoonlijk aanvragen in de Stadswinkel. Dan heeft u een uittreksel uit de Burgerlijke Stand nodig.
 

Maak afspraak

Kosten
 

Bewijs van in leven zijn € 15,65
Bewijs van in leven zijn, uittreksel voor gebruik pensioenfonds gratis

Meenemen

Bewijs van in leven zijn (Nederlands)

 • geldig legitimatiebewijs
 • vaagt u het Bewijs van in leven zijn aan voor uw pensioenfonds? Dan moet u hiervan een bewijsstuk (originele brief pensioenfonds) meenemen. Dit is gratis.
 • vraagt u het Bewijs van in leven zijn aan voor andere doeleinden, dan moet voor dit product betalen.
 • vraagt iemand anders het Bewijs van in leven zijn voor u aan, dan dient deze persoon 18 jaar of ouder te zijn en mee te nemen:
  • geldig legitimatiebewijs van de ander
  • kopie legitimatiebewijs van uzelf
  • het machtigingsformulier, ingevuld en ondertekend door uzelf

Bewijs van in leven zijn (internationaal)

 • geldig legitimatiebewijs
 • vaagt u het Bewijs van in leven zijn aan voor uw pensioenfonds? Dan moet u hiervan een bewijsstuk (originele brief pensioenfonds) meenemen. Dit is gratis.
 • vraagt u het Bewijs van in leven zijn aan voor andere doeleinden, dan moet u legeskosten betalen
 • u kunt dit alleen in persoon aanvragen, een machtiging is niet mogelijk