Bewijs van in leven zijn

Vraagt uw pensioenfonds of een andere uitkerende instantie om een bewijs dat u in leven bent? Dan kunt u een bewijs van in leven zijn of attestatie de vita aanvragen.

Als u het bewijs van in leven zijn nodig heeft voor gebruik in Nederland, kunt u het online aanvragen. Binnen 5 werkdagen ontvangt u het uittreksel per post.

Online aanvragen

Bewijs van in leven zijn voor buitenland

Als u een bewijs van in leven zijn nodig heeft voor een instantie in het buitenland, moet u het persoonlijk in de Stadswinkel aanvragen. Maak dan een afspraak voor een Bewijs van in leven zijn (Internationaal).

Kosten
  • Bewijs van in leven zijn: € 16,25
  • Bewijs van in leven zijn voor een pensioenfonds: gratis
Meenemen

Bewijs van in leven zijn (Nederlands)

  • geldig legitimatiebewijs
  • vraagt u het Bewijs van in leven zijn aan voor uw pensioenfonds? Dan moet u de orginele brief van het pensioenfonds meenemen.
  • vraagt iemand anders het Bewijs van in leven zijn voor u aan, dan moet deze persoon 18 jaar of ouder zijn en meenemen:

Bewijs van in leven zijn (internationaal)

  • geldig legitimatiebewijs
  • vraagt u het Bewijs van in leven zijn aan voor uw pensioenfonds? Dan moet u de orginele brief van het pensioenfonds meenemen.
  • u kunt dit alleen in persoon aanvragen, een machtiging is niet mogelijk