Uittreksel Burgerlijke Stand

Een uittreksel (afschrift) Burgerlijke Stand bevat gegevens over geboorte, overlijden, huwelijk, partnerschap of echtscheiding. U vraagt dit uittreksel aan bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. U kunt dit uittreksel alleen aanvragen voor u zelf, uw geregistreerd partner of echtgeno(o)t(e), uw minderjarige kinderen of uw ouders. Online aangifte kan alleen met behulp van Internet Explorer of Firefox.

Direct online aanvragen

 

Binnen vijf werkdagen krijgt u het uittreksel thuis gestuurd.

Uittreksel aanvragen aan de balie

Wilt u het uittreksel in de stadswinkel aanvragen? Maak dan een afspraak. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. U betaalt contant of met pin en u krijgt het uittreksel direct mee. Vraagt u het uittreksel voor iemand anders aan, neem dan ook een ingevuld machtiginsformulier mee.

Kosten

  2018:
Burgerlijke Stand, uittreksel € 13,20