Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. U kunt voor uzelf, of iemand anders, een VOG aanvragen bij de gemeente. De gemeente stuurt uw aanvraag door naar het ministerie van Veiligheid en Justitie (Justis). Justis beoordeelt de aanvraag en stuurt u binnen twee tot vier weken de VOG per post toe.
 

Maak afspraak

Snel nodig

U kunt gebruik maken van de spoedprocedure voor de VOG bij:

  • adoptie
  • werk in het buitenland
  • benoeming tot gedeputeerde of wethouder
  • kandidaatstelling voor een functie als volksvertegenwoordiger.

Als uw aanvraag is goedgekeurd door Justis ontvangt u de VOG binnen anderhalve week. U kunt van de spoedprocedure gebruik maken door bij uw aanvraag van de VOG bij de gemeente te vermelden dat het om één van deze bijzondere gevallen gaat. De gemeente geeft dit vervolgens door aan Justis.

Aanvraag en kosten
 

Aanvraag Prijs
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in de Stadswinkel in Geleen

€ 41,35

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in de Stadswinkel in Geleen, spoedprocedure

€ 41,35

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) digitaal aanvragen via werkgever

Zie website Justis

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen via Justis wanneer u niet ingeschreven staat in de BRP

Zie website Justis

Meenemen

  • een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Let op: sommige bedrijven verstrekken verouderde formulieren. Deze worden niet geaccepteerd. Download de meest actuele versie op de website van Justis
  • of: als u in de gastouderopvang werkt, het formulier VOG gastouderopvang
  • een geldig legitimatiebewijs
  • pinpas (of contant geld)

Bedrijven en vrijwilligers

Vraagt u voor een bedrijf of instelling een VOG aan? Gebruik dan het aanvraagformulier VOG Rechtspersonen en stuur dit naar Justis.
Vrijwilligers kunnen een gratis VOG aanvragen als zij werken met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking. Deze kan alleen digitaal worden aangevraag via de website van Justis.