Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Om een baan te kunnen krijgen moet u in veel gevallen een VOG overleggen. U heeft het bijvoorbeeld nodig als u gaat werken in de kinderopvang of het onderwijs. U krijgt een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie. Staat u ingeschreven bij de gemeente Sittard-Geleen, dan kunt u in de stadswinkel een VOG aanvragen.
 

Maak afspraak

Meenemen

Kosten
 

VOG aanvragen in de stadswinkel

€ 41,35

VOG aanvragen via werkgever

zie website Justis
VOG aanvragen voor vrijwilligers zie website Justis
 

Aanvragen VOG via uw werkgever

Het is mogelijk een VOG digitaal aan te vragen als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de VOG van u vraagt. Meer informatie: zie website Justis .

Gratis VOG voor vrijwilligers

Elke vrijwilliger die werkt met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking kan een gratis VOG krijgen. De gratis VOG kan alleen digitaal worden aangevraagd via de vrijwilligersorganisatie, neem met hen contact op voor meer informatie. 

Beoordeling door ministerie van Veiligheid en Justitie

De gemeente stuurt het aanvraagformulier naar de Dienst Justis. Zij beoordelen de aanvraag. Binnen vier weken ontvangt u de VOG of de afwijzing per post. Zie voor meer informatie: Justis