Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Om een baan te kunnen krijgen moet u in veel gevallen een VOG overleggen. U heeft het nodig bijvoorbeeld als u gaat werken in de kinderopvang of het onderwijs. U krijgt een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

Aanvragen VOG via uw werkgever

Het is mogelijk een VOG digitaal aan te vragen als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de VOG van u vraagt. Meer informatie: VOG aanvragen rechtstreeks bij de Dienst Justis . Uw werkgever heeft hiervoor E-herkenning nodig.

VOG zelf aanvragen

Staat u ingeschreven bij de gemeente Sittard-Geleen, dan kunt u in de stadswinkel een VOG aanvragen.

 

Maak afspraak

Meenemen voor aanvragen VOG

  • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier inclusief alle gevraagde bijlagen.
    Let op: sommige bedrijven verstrekken verouderde formulieren. Deze worden niet geaccepteerd. Download de meest actuele versie op de website van Dienst Justis.
  • Of: als u in de gastouderopvang werkt, het formulier VOG gastouderopvang.
  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart)
  • U moet de VOG betalen bij de aanvraag. Aan de balie kunt u contant of met uw pinpas betalen.

Kosten

  2018:
Verklaring omtrent eigen gedrag

€ 41,35

Aanvraag via werkgever

Zie website Justis

Beoordeling door ministerie van Veiligheid en Justitie

De gemeente stuurt het aanvraagformulier naar de Dienst Justis. Zij beoordelen de aanvraag. Binnen vier weken ontvangt u de VOG of de afwijzing per post.