Verstrekkingsbeperking (geheimhouding) persoonsgegevens

U kunt de gemeente vragen om uw gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) geheim te houden voor bepaalde organisaties. U kunt deze geheimhouding alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Als u wilt weten welke instanties het afgelopen jaar uw gegevens hebben ingezien, kunt u bij de gemeente een overzicht aanvragen.

In de basis registratie personen (BRP) staan persoonsgegevens van alle inwoners van onze gemeente, bijvoorbeeld uw adres, uw nationaliteit, kinderen en uw (ex)partner.

Online aanvragen

Geheimhouding aanvragen aan de balie

Wilt u de geheimhouding in de Stadswinkel aanvragen? Maak dan een afspraak. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. Er zijn geen kosten verbonden aan deze aanvraag. Zie voor meer informatie: Rijksoverheid.

Aanvragen jaaroverzicht van verstrekte gegevens

Als u wil weten aan wie in het afgelopen jaar gegevens over u zijn verstrekt, dan kunt u daarvan een overzicht bij ons aanvragen. Gebruik hiervoor het formulier verzoek om mededeling van in het afgelopen jaar verstrekte gegevens (pdf, 38kB)