Op zoek naar een accommodatie

De gemeente verhuurt jaarlijks een beperkt aantal accommodaties. Heeft u als organisatie een ruimte nodig? Hier vindt u alle informatie.

In principe zijn organisaties zelf verantwoordelijk voor hun huisvesting. Sommige organisaties huren, anderen hebben een locatie in eigendom. Raakt u om één of andere reden als organisatie 'dakloos', dan zult u zelf op zoek moeten gaan naar een ander onderkomen. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor.

  • Kijk of u een locatie kunt delen met een soortgelijke vereniging.
  • Zoek op de vrije markt.
  • Vraag bij de afdeling Vastgoed van de gemeente of er mogelijk ruimte is die geschikt is. Dat kunt u doen door het inventarisatieformulier Accommodatiebehoefte in te vullen. 

Naar het inventarisatieformulier

De gemeente heeft overigens maar een zeer beperkt aantal locaties en berekent daarvoor een kostprijsdekkende huur. Info: 14 046. Een dergelijke aanvraag wordt besproken met de afdeling Beleid, waarbij noodzaak en andere opties worden besproken.

Zoekt u ruimte voor slechts een dagdeel of enkele dagdelen of voor een eenmalige activiteit? Dan kunt u terecht bij multifunctionele accommodaties, zoals gemeenschapshuizen, dienstencentra, zorgcentra, wijksteunpunten, buurtcentra of sportaccommodaties.