Collectevergunning (geld of goederen inzamelen)

Als u geld wilt inzamelen moet u een vergunning bij de gemeente aanvragen. Dit heet een collectevergunning.

De collecte kan huis-aan-huis gebeuren of op een bepaalde locatie (straatcollecte).

De gemeente let bij de aanvraag op:

  • het doel van de inzameling
  • uw organisatie
  • het gewenste tijdstip van collecteren

Als u een inzameling doet in besloten kring, hoeft u geen vergunning aan te vragen.

Voorwaarden

De gemeente gaat in eerste instantie uit van het collecteplan van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Instellingen die hier niet op voorkomen zijn aangewezen op de zgn. ‘vrije perioden’.

Een vergunning voor een ‘vrije periode’ is afhankelijk van de verscheidene criteria (zie collectebeleid).

Het goede doel, de aanvrager of aanvragende instantie worden gecontroleerd.

Aanvraag

U vraagt de vergunning schriftelijk aan bij de gemeente.

De aanvraag moet minstens acht weken vóór het tijdstip waarop u de vergunning nodig heeft zijn aangediend.

Online:
Collectevergunning aanvragen (inloggen met uw DigiD).

Bezoek de stadswinkel:

U kunt - op afspraak - terecht in de Stadswinkel Sittard-Geleen.