Loterij, kienavond of kansspel organiseren

Voor een loterij of kansspel hebt u soms een vergunning nodig. Soms hoeft u het alleen te melden. Hier leest u wat de voorwaarden zijn.

Vergunning nodig?

 • Is het prijzengeld minder dan € 4.500,--? Dan vraagt u een vergunning aan bij de gemeente.
 • Is het prijzengeld meer dan € 4.500,--? Dan moet u een aanvraag indienen bij de kansspelautoriteit.
 • Voor kleine kansspelen zoals een kienavond of een bingo is een melding bij de gemeente voldoende. Hieronder leest u meer.

Direct regelen

Voorwaarden

U bent verplicht om de opbrengst van het kansspel te besteden aan doelen van algemeen belang. Voorbeelden hiervan zijn: de bouw van een nieuw clubgebouw, dakrenovatie van een kerk of de aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten voor een muziekvereniging. U dient dit doel specifiek te benoemen in uw aanvraag. Let op: een verenigingskas is geen specifiek doel!

U draagt minimaal 50% van de waarde van de verkochte deelnemingsbewijzen af aan het algemeen belang.

De waarde van prijzen en premies mag bij elkaar niet meer zijn dan € 4500. Als het prijzengeld meer dan € 4500 is, moet u bij de kansspelautoriteit een aanvraag indienen.    

Een kansspelvergunning wordt alleen verleend aan een vereniging, stichting of instelling.

Ter beoordeling van de aanvraag, dient u bij de aanvraag een toelichting te verstrekken op het bestedingsdoel. Aleen als de opbrengst bestemd is voor een algemeen belang kan vergunning worden verleend. U kunt hierbij denken aan sport, maatschappelijk welzijn, cultuur, gezondheidszorg of ontwikkelingswerk.

Prijsbepaling

Prijsbepaling dient te geschieden ten overstaan van een via de vergunning aangewezen persoon. U dient deze persoon in de aanvraag te benoemen.

De aangewezen persoon moet na prijsbepaling een uitgewerkte rekening, een verantwoording en een kort verslag van het kansspel indienen. U kunt hiervoor een standaard formulier gebruiken dat u samen met de vergunning zal ontvangt.

Noodzakelijke kosten

Voor het kansspel mogen enkel noodzakelijke kosten worden gemaakt. Deze kosten kunnen o.a. bestaan uit kosten voor drukwerk en notariskosten.

Wat moet u bij de aanvraag doorgeven?

Bij de aanvraag heeft u o.a. de volgende gegevens nodig:

 • locatie kansspel;
 • datum kansspel;
 • doel kansspel;
 • aantal loten en prijzengeld.
Klein kansspel? Melden is voldoende

Verenigingen die een klein kansspel zoals bingo willen organiseren, hoeven hiervoor geen vergunning aan te vragen. Zij moeten het kleine kansspel dan wel uiterlijk 14 dagen van tevoren aanmelden bij de gemeente.

Wat is een klein kansspel?

Bij een klein kansspel hebben de deelnemers geen invloed op de uitslag van het spel. Voorbeelden van kleine kansspelen zijn:

 • bingo
 • kienen 
 • een tombola (loterij met kleine cadeaus in plaats van geld)
 • vogelpikspel (lijkt op darts)
 • rad van fortuin
 • rad van avontuur

Voorwaarden voor de prijzenpot

In de prijzenpot van een kansspel zitten geen geldbedragen, maar cadeaus (voorwerpen). De waarde van de prijzen is maximaal € 400,- per spelronde en € 1.550,- per bijeenkomst.

Voorwaarden voor verenigingen

Verenigingen mogen een klein kansspel organiseren, als zij aan deze voorwaarden voldoen:

 • De vereniging bestaat meer dan 3 jaar.
 • Het is een Nederlandse vereniging.
 • Het doel van de vereniging moet duidelijk beschreven worden in de statuten van de vereniging.
 • De vereniging heeft een ander doel dan het organiseren van (kleine) kansspelen.
 • Het doel van de vereniging is niet in strijd met het algemeen belang.

Na afloop

Binnen een maand na afloop moet u het formulier rekening en verantwoording indienen.

Kosten

Het melden van een klein kansspel is gratis.

Promotionele kansspelen

Om een promotioneel kansspel te organiseren is geen vergunning nodig. Wel moet u voldoen aan de voorwaarden die in de Gedragscode promotionele kansspelen staan.

Kosten

Zie de Legesverordening 2024 op overheid.nl.

Het melden van een klein kansspel is gratis.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Bel dan naar ons callcenter via 14046