Vrijwilligersverzekering VNG

Vrijwilligers(organisaties) zijn automatisch verzekerd via de gemeente. De gemeente heeft twee verzekeringspakketten afgesloten die de risico's van het vrijwilligerswerk afdekken. Het betreft de VNG Vrijwilligers BasisPolis en de VNG Vrijwilligers PlusPolis. De verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Er is geen administratie of registratie van de vrijwilligers(organisaties) nodig.

De BasisPolis bestaat uit:

  • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers

De PlusPolis bestaat uit: 

  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
  • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
  • Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers

Voorwaarden

De verzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Het gaat alleen om vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Sittard-Geleen.

Alle vrijwilligers zijn verzekerd

  • ongeacht hun leeftijd
  • ook bij eenmalige activiteiten
  • geen minimum aantal uren
  • ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten

Dus iedere vrijwilliger, actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente, bijvoorbeeld de ouder die het voetbalteam van zijn/haar zoon vervoert naar een uitwedstrijd, is verzekerd! Stagiaires die deelnemen aan maatschappelijke stages voor scholieren vallen sinds kort ook onder de vrijwilligersverzekering.  

Uitzonderingen opsomming 

Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Voor hen zijn speciale rechtspositieregelingen getroffen.

Mantelzorgers worden wel beschouwd als vrijwilliger.

Voorwaarden

Bijzonderheden

Wij wijzen u erop dat het een verzekering van Centraal Beheer Achmea betreft. Met alle inhoudelijke vragen over de verzekering en vragen over de dekking dient u

rechtstreeks contact op te nemen met de contactpersoon van Centraal Beheer Achmea. Het contact verloopt dus niet via de gemeente.

Centraal Beheer tel. 055-5798164, vrijwilligers.support.ddd@centraalbeheer.nl

Met eventuele overige vragen kunt u zich richten tot het Steunpunt Vrijwilligerswerk

Aanvraag

Vrijwilligers(organisaties) zijn automatisch verzekerd;  aanmelden of ledenlijst overleggen is NIET nodig.

Melden schade

Schade dient u als vrijwilligersorganisatie wel zelf te melden.

Gebruik hiervoor het schadeformulier en stuur dit naar vngvrijwilligersverzekering@sittard-geleen.nl

De gemeente gaat bij ontvangst de gegevens na, registreert de schade, en stuurt daarna het schadeformulier door naar verzekeraar Centraal Beheer Achmea.

De schade wordt rechtstreeks door Centraal Beheer met de benadeelde afgewikkeld en de gemeente krijgt vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld. Als u vragen heeft, dient u contact op te nemen met Centraal Beheer.

Uitgelicht