Vrijwilligersverzekering VNG

Vrijwilligers(organisaties) zijn automatisch verzekerd via de gemeente. De gemeente heeft twee verzekeringspakketten afgesloten: de VNG Vrijwilligers BasisPolis en de VNG Vrijwilligers PlusPolis. De verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking.

Er is geen administratie of registratie van de vrijwilligers(organisaties) nodig.

Online regelen

De BasisPolis

De BasisPolis bestaat uit:

  • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers

De PlusPolis

De PusPolis bestaat uit:

  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
  • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
  • Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers

Voorwaarden

De verzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

Het gaat alleen om vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Sittard-Geleen.

Alle vrijwilligers zijn verzekerd:

  • ongeacht hun leeftijd
  • ook bij eenmalige activiteiten
  • geen minimum aantal uren
  • ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten

Dus iedere vrijwilliger, actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente is verzekerd. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor mantelzorgers of ouders die een voetbalteam vervoeren naar een uitwedstrijd. Verenigingen en haar vrijwilligers hoeven zich bij de gemeente Sittard-Geleen niet te melden om in aanmerking te komen voor deze verzekering. Alle vrijwilligers die actief zijn binnen de gemeente Sittard-Geleen, zijn automatisch op deze polis verzekerd.

Uitzonderingen

Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Voor hen zijn speciale rechtspositieregelingen getroffen.

Schade melden

Als u aanspraak wilt maken op de vrijwilligersverzekering moet u dit zelf melden. Gebruik hiervoor het schadeformulier en stuur dit naar vngvrijwilligersverzekering@sittard-geleen.nl

De gemeente gaat bij ontvangst de gegevens na, registreert de schade, en stuurt daarna het schadeformulier door naar verzekeraar Centraal Beheer Achmea.

De schade wordt rechtstreeks door Centraal Beheer met u afgehandeld. De gemeente wordt daarna door Centraal Beheer Achmea op de hoogte gebracht.

Vragen

Wij wijzen u erop dat het een verzekering van Centraal Beheer Achmea betreft. Met alle inhoudelijke vragen over de verzekering en vragen over de dekking neemt u contact op met Centraal Beheer Achmea. Het contact verloopt dus niet via de gemeente. 
Bel  055-5798164 of mail  vrijwilligers.support.ddd@centraalbeheer.nl
 

Met eventuele overige vragen kunt u zich richten tot het Steunpunt Vrijwilligerswerk: www.vrijwilligerswerkin046.nl of vrijwilligerswerk@knooppuntinformelezorg.nl